Esitteet & oppaat

Etusivu » Aineistot » Esitteet & oppaat

Luonnonhoito kotoutumisen tukena -opas

tarjoaa vinkkejä luonnonhoitoon ja luonnon hyödyntämiseen kotoutumisessa. Julkaisija on Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hanke.

 

Tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista –opas (Metsähallitus ja HUS)
Opas tarjoaa tietoa luonnon merkityksestä hyvinvointiimme. Jo pelkästään luonnossa oleilu alentaa verenpainetta, lievittää stressiä ja kohentaa mielialaa. Opas sisältää myös kahdeksan lyhyttä metsämieliharjoitusta ja neljä virtuaalista luontokävelyvideota.

Pelastakaa Lapset ry:n & Vihreän Veräjän PePPi-hankkeen ”Lasten kanssa luontoon” -opas
Onko suunnitelmissasi järjestää luontotoimintapäivä? ”Lasten kanssa luontoon – opas luontotoimintapäivän järjestämiseen” antaa ideoita ja konkreettisia välineitä luontotoiminnan järjestämiseen lapsiperheille ja lapsiryhmille.

Eläkeliiton ja yhteistyökumppaneiden ”Tehdään yhdessä – luontoaiheinen ryhmätoiminta” –opas
Oppaaseen on kerätty vinkkejä luontoaiheisen ryhmätoiminnan käynnistämisestä sekä osa vapaaehtoisten toteuttaman toiminnan sisällöstä ja ohjeista. Opas on syntynyt tuloksena kehittämispilotista, jonka tavoitteena oli hyödyntää luontoa ja luontoympäristöä ikääntyneiden mielen hyvinvointia tukevassa vapaaehtoistoiminnassa.

 

Ikäinstituutin Luontoelämyspolku – ohjaajan opas
Luontoelämyspolulla kroppa saa liikettä ja mieli virkistyy. Luotoelämyspolulla kuljetaan yhdessä rastilta toiselle ja tehdään välillä erilaisia harjoituksia tehtäväkorttien innoittamana. Tehtävät kehittävät voimaa ja tasapainoa, lisäävät liikkuvuutta, herättelevät aisteja sekä virittelevät muisteluun ja tarinointiin.


yhteistyössä mukana: