Luonto kuntoutusympäristönä

Etusivu » Aineistot » Luonto kuntoutusympäristönä

Berger, R. & McLeod. J. 2006. Incorporating nature into therapy: a framework for practice.

 

Hirvonen Johanna & Skyttä Teija (toim.) 2014. Luontolähtöiset hyvinvointipalvelut.  Opas asiakastyöhön ja pelveluiden kehittämiseen. Mikkelin ammattikorkeakoulu. 

  Lasten kanssa luontoon. Opas luontotoimintapäivän järjestämiseen. Pelastakaa Lapset ry. 

   

  Karppinen, Seppo J.A. & Latomaa, Timo  (toim.). 2007. Seikkaillen elämyksiä III. Suomalainen seikkailupedagogiikka.

   

  Seikkailukasvatus.fi / Suomalaisten seikkailukasvattajien tiedonvälityskanava

   

  Salovuori, Tuomo 2014. Luonto kuntoutumisen tukena. Kirja esittelee Green Care -toiminnan taustoja ja menetelmiä. Kirjasta löytyy paljon tarpeellista tietoutta ja esimerkkejä käytännön toteuttamiseen. Myynnissä:  http://www.vihreaveraja.fi/tuotteet-palvelut/

   

  Vihreää valoa vankiloihin –Green Care –opas 2014. Käytännön vinkkejä Green Care -toiminnan hyödyntämiseen niin koti- ja työympäristöissä kuin vankiloissakin. mm. neuvoja kesäkanalan ja -lampolan perustamiseen 


  Saarinen, S. 2009. "Miten siinä kävi, kun metsään mentiin?" Retkipalvelutuote hyvinvoinnin lisääjänä. Opinnäytetyö Laurea-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.


  Sikkilä, Leena 2009. Metsäkokemus työuupumuksen hoitokeinona.  Opinnäytetyö Maa- ja metsätalouden yksikkö, Metsätalouden koulutusohjelma, Metsätaloustuotanto.


   yhteistyössä mukana: