Hyvinvointia maatilalta-Ikääntyvien päivätoimintamallin kehittäminen ja testaaminen Keski-Suomessa

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » Hyvinvointia maatilalta-Ikääntyvien päivätoimintamallin kehittäminen ja testaaminen Keski-Suomessa

Hankkeen nimi
Hyvinvointia maatilalta-Ikääntyvien päivätoimintamallin kehittäminen ja testaaminen Keski-Suomessa

Maatilalla tapahtuvan päivätoiminnan avulla pyritään edistämään iäkkäiden hyvinvointia ja kotona asumista. Merkittävää on myös se, että suomalaisille maatiloille tarkoitetun päivätoimintamallin kehittäminen tuo maaseudulle uusia toimintamuotoja ja elinvoimaisuutta. Hankkeen lopputuotoksena uudesta päivätoimintamallista ja sen tuomista uusista mahdollisuuksista kootaan yleishyödyllinen opas. Opas toimii työvälineenä toiminnasta kiinnostuneille maatalousyrittäjille sekä ikääntyneiden henkilöiden palveluja suunnitteleville ja hallinnoiville tahoille.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Maakunnallinen
Keski-Suomi

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan maaseuturahasto

Hankkeen sisältö
Kehittäminen

Hankkeen alkamisvuosi
2016

Hankkeen päättymisvuosi
2017

yhteistyössä mukana: