Utbildningsmodul inom naturbaserad vård och pedagogik

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » Utbildningsmodul inom naturbaserad vård och pedagogik

Hankkeen nimi
Utbildningsmodul inom naturbaserad vård och pedagogik

Hankkeen päätoteuttaja

Luonnonvarakeskus

Vaasan yliopiston/Lévon instituutti 

 

Yhteystiedot

Lena Enlund, Centria-amk

lena.enlund@centria.fi

044 725 0594

 

Hankkeen kotisivu

 

 

Green Care -koulutusmallia kehitetään vuosina 2016–2017 ja koulutus toteutetaan vuonna 2017. Kehitettävässä mallissa 15 opintopisteen laajuinen koulutus jakautuu 2 opintopisteen kokonaisuuksiin, jotka painottuvat muun muassa Green Care-perusteisiin, luonto- ja eläinavusteisiin menetelmiin, toimintaympäristöihin ja yrittäjyyteen sekä 3 opintopisteen opintojaksoon, joka keskittyy ruokakasvatukseen ja miten opetuksessa voidaan hyödyntää maatiloja, kalastusta ja koulun keittiötä. Monimuotoinen koulutus suunnitellaan hyödyntämään myös sähköisiä verkko-opintojaksoja ja -materiaaleja.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen
Keski-PohjanmaaPohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto, ESR

Hankkeen sisältö
Koulutus

Hankkeen alkamisvuosi
2016

Hankkeen päättymisvuosi
2017

yhteistyössä mukana: