Hankkeen nimi
Vihreä Veräjä

Hankkeen päätoteuttaja

Sininauhaliitto

 

Yhteystiedot

Tuomo Salovuori

tuomo.salovuori@sininauha.fi

040-5818244

 

Minna Malin

minna.malin@sininauha.fi

050-4328994

 

Hankkeen kotisivut

 

 

Tuemme sosiaali- ja terveysjärjestöjen Green Care -toimintaa kouluttamalla työntekijöitä ja vapaaehtoisia luontoavausteiseen toimintaan, tuotamme GC- toimintaa tukevaa materiaalia ja autamme järjestöjä aloittamaan omaa luontoavusteista toimintaa.

Luonto on merkittävä hyvinvoinnin lähde suurimmalle osalle suomalaisista. Vihreän Veräjän ydinajatus on, että oikeus luontoyhteyteen kuuluu kaikille, riippumatta ihmisen elämäntilanteesta tai toimintakyvystä.

2017- erityisinä painopisteinä ovat luontokotoutuksen kehittäminen, uudet innovaatiot ikääntyneiden Green Care -toimintaan ja lasten ja nuorten parissa työskentelevien järjestöjen GC-järjestötoimijoiden verkostoiminen.

Laajennamme myös ideapankkiamme  monelta osin: tuotamme kierrätys- ja ilmaismateriaaleihin perustuvan ideapankin ja kehitämme erityisesti miehille suunnattua GC- toimintaa. Keväällä 2017 ilmestyy myös Yhteisöllisen puutarhanhoidon opas.

Olemme tuoneet luontoon liittyvää harrastustoimintaa vaikeissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden ulottuville vuodesta 2011 lähtien ja kehittäneet paljon materiaalia, joka löytyy sivuiltamme 

http://www.vihreaveraja-hanke.fi/

 

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Valtakunnallinen

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Raha-automaattiyhdistys

Hankkeen sisältö
Kehittäminen, Koulutus, Tiedottaminen

Hankkeen alkamisvuosi
2011

Hankkeen päättymisvuosi

yhteistyössä mukana: