Luontoympäristö työhyvinvoinnin ja työssä suoriutumisen voimavarana

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » Luontoympäristö työhyvinvoinnin ja työssä suoriutumisen voimavarana

Hankkeen nimi
Luontoympäristö työhyvinvoinnin ja työssä suoriutumisen voimavarana

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän yliopisto Psykologian laitos

 

Yhteystiedot

Katriina Hyvönen

PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto

Sähköposti: katriina.i.hyvonen@jyu.fi

Puh. 040 7650 584

 

Kirsi Salonen

35, 40014 Jyväskylän yliopisto

Sähköposti: kirsi.j.salonen@jyu.fi

Puh. 040 8054 683

 

Hankkeen kotisivu


 

 

 

 

 

Tutkimushankkeen päätavoitteena on saada uutta tietoa luontoavusteisen ryhmämuotoisen intervention tuloksellisuudesta työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työssä suoriutumisen edistämisessä sekä toimintamalleja luontoavusteisten interventioiden kytkemisestä osaksi työterveyspalveluja. Tutkimushankkeessa arvioidaan luontoavusteisen intervention käytettävyyttä työterveyshuollossa ja kehitetään luontoavusteinen intervention yhteistyössä työterveyshuollon ammattihenkilöiden kanssa työskentelyyn yksilöiden ja ryhmien kanssa. Tutkimushanke toteutetaan kolmessa vaiheessa.

 

  • Ensimmäisessä vaiheessa (kevät 2016) kartoitamme kyselytutkimuksen avulla, missä määrin työntekijät hyödyntävät luontoympäristöä työhyvinvoinnin ja työssä suoriutumisen voimavarana ja millaisia yhteyksiä luonnossa ulkoilulla on heidän työhyvinvointiinsa.
  • Toisessa vaiheessa (syksy 2016 – kevät 2017) selvitämme, onko luontoavusteisella interventiolla vaikutuksia työntekijöiden työhyvinvointiin ja työssä suoriutumiseen.
  • Kolmannessa vaiheessa (syksy 2017) haastattelemme työterveyshuollon ammattihenkilöitä heidän kokemuksistaan luontoympäristön hyödyntämisestä asiakkaiden työhyvinvoinnin edistämisessä.

 

Hankkeen toteutusalue/-alueet

Keski-SuomiPirkanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Muu rahoittaja

Hankkeen sisältö
KehittäminenTutkimusKoulutusTiedottaminen

Hankkeen alkamisvuosi
2016

Hankkeen päättymisvuosi
2018

yhteistyössä mukana: