Hankkeen nimi
Hoivafarmi

Hankkeen päätoteuttaja

HY, Ruralia-instituutti

Mikkelin ammattikorkeakoulu

 

Yhteystiedot

Teija Skyttä, teija.skytta@mamk.fi

050-56 888 97

seija.nissinen@mamk.fi

johanna.hirvonen@mamk.fi

leena.uosukainen@mamk.fi 

paivi.pylkkanen@helsinki.fi 

 

Hankkeen kotisivu

 

Pylkkänen, Päivi & Skyttä, Teija 2016 (toim.). 

Tienviittoja hoivamaatilatoimintaan. 

Mikkelin ammattikorkeakoulu. 

Opas löytyy osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-588-584-5

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Maakunnallinen
Etelä-Savo

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto, ESR

Hankkeen sisältö
Kehittäminen, Tutkimus, Tiedottaminen

Hankkeen alkamisvuosi
2014

Hankkeen päättymisvuosi
2016

yhteistyössä mukana: