Oppilaitoksille: Koulutusten hyväksyntä

Etusivu » Laatu » Oppilaitoksille: Koulutusten hyväksyntä

 

Green Care -koulutuksen hyväksyminen laatumerkin edellytykset täyttäväksi 

Green Care -koulutusten arviointi

 

Green Care Finland ry:n tekemän linjauksen mukaan, jos koulutuksen järjestäjä täyttää arviointilomakkeen, yhdistys ottaa kantaa täyttääkö koulutus laatumerkin osaamisvaatimukset. 

 

Green Care -koulutuksen hyväksyminen laatumerkin edellytykset täyttäväksi

 

Koulutusten arvioinnin lomake 

 


 

 

 

 

 

 

yhteistyössä mukana: