Hankkeen nimi
Go Green & Care

Hankkeen päätoteuttaja

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Oppilaitokset Virossa, Englannissa ja Kyproksella  EfVet

 

Yhteystiedot

Hankepäällikkö 
Leena Toivanen
leena.toivanen@ysao.fi
0400 792 830

Kaj Jääskeläinen
kaj.jaaskelainen@ysao.fi
0400 793 141

 

 

 

Hankkeen kotisivu

 

 

Hankkeessa tuotetaan englanninkielinen opettajan opas ammatillisen koulutuksen perustutkintotasolle. Oppaan aihealueita ovat puutarha, metsä, turismi-terveyspalvelut, eläinavusteisuus ja kuntoutus samoin kuin osallistava hoito ja huolenpito.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Kansainvälinen

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma

Hankkeen sisältö

Hankkeen alkamisvuosi
2014

Hankkeen päättymisvuosi
2016

yhteistyössä mukana: