Green Care –kehittämistoiminta jatkuu vuonna 2019 Kainuussa yrittäjien tarpeisiin suunnatuilla Luonto voimaksi Kainuussa (LUVOKA) -tiedonvälityshankkeen ja Kantri&Co. –hankkeen jatkoajoilla 30.6.2019 asti. Näiden rinnalla on alkanut luonnonvara-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan esimiehille ja työntekijöille suunnattu koulutushanke Luontoperustaisen osaamisen kehittäminen LuPeOs (2018-2021), jossa

lisätään opettajien ja työelämän osaamista luontoperustaisten toimintamallien kehittämiseksi, syvennytään osaamisen soveltamiseen yhteisten Green Care –pilottien avulla, kehitetään Green Care –sisältöjä perustutkintoihin ja arvioidaan luontolähtöisten koulutusten ja menetelmien vaikuttavuutta.

 

  

 

Tämä sivusto toimii paikkana, jonne kootaan tietoa Kainuun Green Care –toiminnasta. Alasivuilta sivun oikeasta laidasta löydät tiedot meneillään olevista Kainuun Green Care -hankkeista, ajankohtaisista tilaisuuksista sekä hankkeiden tuottamaa materiaalia. Tervetuloa mukaan!

 

Ajankohtaista tiedotusta löydät Facebook-ryhmässä: Green Care Kainuu 

 

Sivuston päivitykset:

 

Maija Lipponen,

Luvoka-hankkeen projektipäällikkö

LuPeOs-hankkeen koordinaattori

Tutkija, Luonnonvarakeskus

maija.lipponen@luke.fi

 

 


yhteistyössä mukana: