Laatutyön lähtökohdat

Etusivu » Laatu » Laatutyön lähtökohdat

 

Laadunhallinta ja kehittäminen

 • Tähtää systemaattiseen ja uskottavaan laadunhallintaa
 • Edesauttaa osaamisen ja toiminnan kehittämistä ja hallintaa
 • Helpottaa perehdyttämistä ja tiedonsiirtoa
 • Mahdollistaa avoimen ja oppivan toimintakulttuurin

 

Lisäarvo ja erottuminen

 • Osoittaa luontolähtöisyyden ja laatutyöpanostuksen lisäarvon
 • Palvelee erottautumista vastuullisena ja laadukkaana palveluna
 • Edistää Green Care -palveluiden arvostusta ja tunnettuutta

 

Palvelulupaus ja palvelun sisältö

 • Selkeyttää asiakkaalle palvelulupauksen ja palvelun sisällön
 • Yhtenäistää palveluprosessien laatua
 • Tukee asiakkaan osallisuutta ja tietoisten valintojen tekemistä 

 

Lait ja määräykset

Peruslaatuvaatimukset samat, kuin muilla vastaavilla palveluilla:

 • Tunnetaan palveluun liittyvät lait, säädökset ja viranomaismääräykset

 

Arvot ja eettiset periaatteet

Sitoudutaan ammattialan ja Green Care Finland ry:n eettisten ohjeiden arvopohjaan, sekä työyhteisön arvoihin:

 • Arvot vaikuttavat päämäärien asettamiseen ja keinoihin saavuttaa ne
 • Arvot ohjaavat toimintaa silloin, kun laki ei anna tarkkoja vastauksia

 

Laatuodotukset ja niiden täyttyminen

Laadun hallinnassa ja todentamisessa merkillä tärkeä ja selkeä rooli:

 • Laatuodotukset syntyvät asiakkaan tarpeista ja toiveista
 • Laatuodotusten täyttyminen ilmenee asiakkaan kokemuksissa

yhteistyössä mukana: