Kainuussa menossa olevia Green Careen liittyviä hankkeita:

 

Luontoperustaisen osaamisen kehittäminen (LuPeOs)

https://www.luke.fi/projektit/lupeos/

https://www.kao.fi/hanke/lupeos-luontoperustaisen-osaamisen-kehittaminen/

https://www.kamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/Projektit

 

Hankeaika: 2018 - 2021
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Pohjois-Pohjanmaan ELY
Kumppanit: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos/Kainuun Ammattiopisto (KAO), Luonnonvarakeskus (Luke)
Budjetti: 380 151
Projektipäällikkö Merja Leskinen (KAMK), koordinaattorit Maija Lipponen (Luke) ja Riitta Turpeinen (KAO)

LuPeOs -hankkeen lähtökohta on tarve kehittää luontoperustaisia toimintamalleja ja siihen liittyvää osaamista kainuulaisissa kasvatus-, sosiaali-, terveys- ja luonnonvara-alan poikkialaisessa toiminnassa. Tarpeena on lisätä koulutustarjontaa ja koulutuksen osuvuutta luontoperustaiseen teemaan liittyen. Luontoperustainen toiminta on hyvä lähtökohta eri asiakasryhmien osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin vahvistamisessa ja hyvä pohja poikkialaiseen koulutuksen kehittämiseen. Alueella on tarve lisätä koulutuksen Green Care osaamista sekä palveluja tuottavien yritysten ja organisaatioiden osaamista ja laatua. Lisäksi on tarve kehittää luontoperustaista koulutusta, joka mahdollistaa myös erityisryhmien koulutuksen ja työllisyyden edistämistä.

 

Luonto voimaksi Kainuussa (LUVOKA)

www.tukinetti.net/luonto-voimaksi-kainuussa

http://kamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/Projektit/Sairaan--ja-terveydenhoito/Luonto-voimaksi-Kainuussa-(LUVOKA)

Hanke_esite.pdf

 

Kantri&Co.

http://www.kao.fi/koulutusalat/luonnonvara-ala/kehittaminen-ja-kv-toiminta/kantri-co-yhteistyolla-valmiuksia-ja-kasvua-elintarvike-ja-luontoaloille/

 

Green Care koulutusmalli korkea-asteelle

http://kamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/Projektit/Sairaan--ja-terveydenhoito/Green-Care--osaamista-korkea-asteen-koulutuksella

 

ITTE

http://facebook.com/ITTEtehden


yhteistyössä mukana: