Kainuussa menossa olevia Green Careen liittyviä hankkeita:

 

Luontoperustaisen osaamisen kehittäminen (LuPeOs)

https://www.luke.fi/projektit/lupeos/

https://www.kao.fi/hanke/lupeos-luontoperustaisen-osaamisen-kehittaminen/

https://www.kamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/Projektit

 

Hankeaika: 2018 - 2021
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Pohjois-Pohjanmaan ELY
Kumppanit: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, Kainuun Ammattiopisto (KAO), Luonnonvarakeskus (Luke)
Projektipäällikkö Merja Leskinen (KAMK), koordinaattorit Maija Lipponen (Luke) ja Riitta Turpeinen (KAO)

 

Budjetti: 380 151 €

LuPeOs -hankkeen lähtökohta on tarve kehittää luontoperustaisia toimintamalleja ja siihen liittyvää osaamista kainuulaisissa kasvatus-, sosiaali-, terveys- ja luonnonvara-alan poikkialaisessa toiminnassa. Tarpeena on lisätä koulutustarjontaa ja koulutuksen osuvuutta luontoperustaiseen teemaan liittyen. Luontoperustainen toiminta on hyvä lähtökohta eri asiakasryhmien osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin vahvistamisessa ja hyvä pohja poikkialaiseen koulutuksen kehittämiseen. Alueella on tarve lisätä koulutuksen Green Care osaamista sekä palveluja tuottavien yritysten ja organisaatioiden osaamista ja laatua. Lisäksi on tarve kehittää luontoperustaista koulutusta, joka mahdollistaa myös erityisryhmien koulutuksen ja työllisyyden edistämistä.
 
Hanke järjestää Green Care Perusteet 5 op -valmennusta hankkeessa mukana oleville luonnonvara-, kasvatus-, sote-alan toimijoille.

 

Luonto voimaksi Kainuussa (LUVOKA)- päättynyt 2019

https://www.luke.fi/projektit/luvoka/

http://kamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/Projektit/Sairaan--ja-terveydenhoito/Luonto-voimaksi-Kainuussa-(LUVOKA)

 

 

Kantri&Co.- päättynyt 2019

 

http://www.kao.fi/koulutusalat/luonnonvara-ala/kehittaminen-ja-kv-toiminta/kantri-co-yhteistyolla-valmiuksia-ja-kasvua-elintarvike-ja-luontoaloille/

 


yhteistyössä mukana: