Esitteet

 

Maaseudun hyvinvointi-yrittäjyyden koordinaatiohanke -printattava esite

HyvinVoi-juliste 26.9.2018

 

 

Esitykset

 

Maaseudun hyvinvointiyrittäjyyden koordinaatiohanke
käynnistyy

Maaseutututkijatapaaminen Mikkelissä 30.—31.8.2018
Elina Vehmasto ja Maija Lipponen,
Luonnonvarakeskus (Luke)

 

Green Care sosiaali- ja terveysalalla

M/S SOSTE 2018
Elina Vehmasto, Luonnonvarakeskus (Luke)
Minna Malin, Sininauhaliitto

 

Luontoperustaisuus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä HYTE-kertoimen indikaattorikehittämisen näkökulma
Vaikuttavuuden tutkimuksen päivät, Itä-Suomen yliopisto
Kuopion kampus 4.-5.12.2018
Elina Vehmasto, Luonnonvarakeskus (Luke)

Luonto palvelukodin arjessa

Palvelukoti Hiironen, Oulu 28.2.2019

Maija Lipponen, Luonnonvarakeskus (Luke)

 

Luonnosta hyvinvointia ja liiketoimintaa

Oulun AMK 3.4.2019

Maija Lipponen, Luonnonvarakeskus (Luke)

 

Kohti luonnollista hyvinvointia -julkistamistilaisuus Vaasa 6.5.2019

ESITYS_ Yli-Viikari & Ylilauri

ESITYS_Niemelä

ESITYS_Hautamäki

JULKAISU

 

Luonnosta ja kulttuurista lisäarvoa hyvinvointiin
Lisäarvoa luonnosta -tilaisuus LUT, Lappeenranta 8.11.2019

Elina Vehmasto Luonnonvarakeskus

 

 

 

Julkaisut

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa -tietokortti HyvinVoi-hanke, 2019

 

Eskelinen, Smeds, Soini,Tuohimetsä & Vehmasto 2018. Hyvinvointia luonnonvesistä. Vesiympäristöistä palveluja arkeen, matkailuun, opetukseen sekä sosiaali- ja terveyssektorille.

Julkaisun tavoite on jäsentää, mitä tarkoitetaan luonnonvesistä saatavilla hyvinvointipalveluilla, mitä tiedetään niiden käytöstä, saavutettavuudesta ja vaikuttavuudesta, sekä esimerkein kertoa, millaisia uusia toimintamuotoja on jo olemassa. Julkaisussa keskitytään luonnossa tapahtuvaan toimintaan, jolloin sisätilojen vesiympäristöt ja virtuaaliset vesiympäristöt jäävät tarkastelun ulkopuolelle, vaikka niilläkin voi olla tärkeä merkitys hyvinvoinnin tukemisessa.

 

Englanninkielisenä: Eskelinen, Smeds, Soini, Tuohimetsä & Vehmasto 2018. Wellbeing from blue spaces: streams in research and good practices.

 

Muuta

Kyvyt käyttöön -lehdessä 1/2019 artikkeli, jossa esitellään Eteva kuntayhtymän Hakalan ja Hakamaan tiloja. Niillä järjetetään erityistä tukea tarvitseville henkilöille asumispalveluja ja päiväaikaista toimintaa. Artikkelin lopussa HyvinVoi-hankkeen esittelyä. 

 

 

 


yhteistyössä mukana: