Koulutukset

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset


Selaa koulutuksia

Hakusana
Maakunta    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Palvelumuodot    
Luontolähtöisyyden asiantuntemusala    
   
   
   
   
Koulutusmuoto    
   
   
   
   
   
   
   
   
Koulutuksen hinta
0 - 2900
Löytyi: 24 kpl
Green Care -perusteet, 5 op
21.01.-17.03.2019. Koulutuksen sisältönä on luonnon vaikuttavuus: luontosuhde, luonnon hyvinvointivaikutukset, ohjaustyö ja Green Care –toiminta: termit ja käsitteet, toimintakenttä, laatukriteerit. Koulutus toteutetaan verkko- ja lähiopetuksena.

TäydennyskoulutusAvoin korkeakoulutusLyhytkurssi

Green Care -yrittäjyysvalmiuksia, 5 op
18.03.-31.05.2019. Verkkokoulutus. Opit tunnistamaan gc-liiketoiminnan mahdollisuuksia ja gc-palvelujen tuottamisen ohjeet ja säädökset sekä laadunhallinnan ja omavalvonnan vaatimukset.

Avoin korkeakoulutusLyhytkurssi

Green Care perusteet, 5 op
20.08.-31.12.2018. Verkko-opetus. Koulutuksessa tutustut Green Care -toiminnan käsitteisiin, menetelmiin, elementteihin, luontosuhteeseen, toimintaympäristöihin sekä toimialaan liittyviin lakeihin ja säädöksiin.

Avoin korkeakoulutusLyhytkurssi

Grundkurs i Green Care 5 sp
10.09.-31.12.2018

Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö, 10 op
22.09.-09.12.2018

Täydennyskoulutus

Lisää ammatillisuutta, osallisuutta ja hyvinvointia Green Care menetelmillä -koulutuspäivä
14.09.2018

LyhytkurssiMuu

Luonnosta hyvinvointia ja palveluita - Green Care ja Blue Care
Verkkokoulutus. 01.01.-30.11.2019 välisenä aikana omaan tahtiin. Opit luontosuhtee, Green Care ja Blue Care -peruselementin, luontoon perustuvat toimintamuodot, asiakasryhmät, vesiluonnon mahdollisuudet sekä hyvinvointipalveluiden suunnittelun.

Avoin korkeakoulutusLyhytkurssi

Luonto- ja ympäristökasvatus varhaiskasvatuksessa, 5 op
15.10.-16.12.2018. Opit mitä kestävällä elämäntavalla sekä luonto- ja ympäristökasvatuksella tarkoitetaan varhaiskasvatuksessa ja miten luontoa hyödynnetään tavoitteellisesti varhaiskasvatuksessa.

Avoin korkeakoulutusLyhytkurssi

Luonto-ohjaaja / Green Care -hevostoimija, 180 osp
07.01.2019 alkaen. Monimuotokoulutus.

Ammatillinen- / erikoisammattitutkinto

Luontoalan ammattitutkinto, erä- ja luonto-opas, 150 osp
11.04.2019-11.10.2020.

Ammatillinen- / erikoisammattitutkintoErikoistumiskoulutus

Luontohoiva -ohjaajakoulutus, 10 op
15.04.-07.10.2019 Koulutus antaa tietoa luontoperustaisista menetelmistä sekä valmiudet ohjata niitä käytännön asiakastyössä sekä lisää tietoa ja ymmärrystä luonnon hyvinvointivaikutuksien ammattimaisesta hyödyntämisestä.

TäydennyskoulutusVapaan sivistystyön koulutus

Luontolaulu - Hyvinvointia luonnosta ja äänestä
6.-7.10.2018. Lyhytkurssi.

TäydennyskoulutusVapaan sivistystyön koulutusLyhytkurssi

Luontolaulukurssi
17.-18.11.2018

TäydennyskoulutusVapaan sivistystyön koulutusLyhytkurssi

Luontolähtöisen kuntouttavan työn perusteet, 5 op
07.01.-31.03.2019. Verkkokoulutus. Koulutuksen sisältönä on luontolähtöinen ammatillinen koulutus, luontosuhde ammatillisen toiminnan perustana, luonnon hyödyntäminen kuntouttavassa työssä ja keskeiset luonnon hyvinvointivaikutukset.

Avoin korkeakoulutusLyhytkurssi

Luontolähtöiset toimintaympäristöt kuntouttavassa työssä, 5 op
15.02.-30.04.2019. Verkkokoulutus. Sisältönä on luontolähtöiset toimintaympäristöt ja menetelmät kuntoutumisessa, asiakkaan tuen tarve, mitä luontolähtöinen toiminta edellyttää ohjaustyöltä ja luovuuden sekä leikillisyyden merkitys kuntout

Avoin korkeakoulutusLyhytkurssi

Muurlan opisto: Luontoyhteysohjaajan koulutus 3 op.
Koulutus antaa laajat valmiudet tuntea luontoyhteyden merkityksen hyvinvoinnille. Koulutuksessa opitaan useita luontoyhteysmenetelmiä ja niiden käytännön sovelluksia.Ilmoittaudu viimeistään 1.6.2018.

Muurlan Opisto: Luontoyhteysohjaajan koulutus 3 op.
Aloitus 15.6.2018 klo 11.30-17, Koulutus koostuu 9 lähiopetuspäivästä Muurlan Opistolla neljänä viikonloppuna.

Pollesta potkua mielenterveyteen - hevosavusteinen Green Care -koulutus
24.08-14.12.2018. Saat välineitä oman hyvinvoinnin huoltamiseen, ihmisten kohtaamiseen ja oman sekä toisten muutosprosessin tukemiseen.

Lyhytkurssi

Puutarhaterapia ja Green Coach -koulutus 15 op, Kälviä
08.09.2018 - 10.03.2019 Monimuoto-opiskelu, joka koostuu perusopinnoista, syventävistä opinnoista, omasta tutoroinnista, työnohjauksesta sekä harjoittelusta.

TäydennyskoulutusVapaan sivistystyön koulutus

Puutarhaterapia ja Green Coach -koulutus 30 op. Lahti
21.09.2018 - 18.05.2019, sisältää 16 lähiopetuspäivää, etäseminaarin ja harjoittelujakson

TäydennyskoulutusVapaan sivistystyön koulutus

Toipumisorientaatio ja hevosavusteinen Green Care
27.09-26.10.2018. Opit uudenlaisen tavan tukea asiakkaan kuntoutumis-, oppimis- ja muutosprosessia ja lisäämään asiakastyön vaikuttavuutta.

TäydennyskoulutusLyhytkurssi

Valkoinen Talo Puutarhaterapiakeskus: Puutarhaterapia & Coach koulutus 30 op
Koulutuksessa yhdistetään puutarhaterapeuttista, psykoterapeuttista sekä coaching- osaamista, sekä laaja-alaista Green Care- ajattelua osana hyvinvointia ja ympäristön suunnittelua.

ValkoinenTalo Partner: Puutarhaterapia & Green Coach - koulutus 15 op. / syventävät opinnot 10 op.
Luontoympäristön hyödyntämiseen ja kokemuksellisuuteen pohjautuva toimintamalli pyrkii vahvasti ennaltaehkäisemään psykofyysistä kuormittumista, syrjäytymistä sekä ennenaikaista työ- ja toimintakyvyn menettämistä. Ilm. helmikuusta -18 alkaen

TäydennyskoulutusTyövoimakoulutusErikoistumiskoulutus

Xamk: Luontolähtöinen kuntouttava työ 15 op
Koulutus täyttää laatumerkin osaamisvaatimuksen.

Avoin korkeakoulutus

yhteistyössä mukana: