Koulutukset

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset


Selaa koulutuksia

Hakusana
Maakunta    
   
   
   
Palvelumuodot    
Luontolähtöisyyden asiantuntemusala    
   
Koulutusmuoto    
   
   
   
Löytyi: 8 kpl
Itä-Suomen yliopisto Kuopio: Ihminen ja ympäristö. Elämänpiiri vaikuttaa – ympäristön psyykkinen vaikutus ihmisen arkeen ja työhyvinvointiin (25 op)
Koulutus koostuu 9 moduulista, joissa käsitellään erilaisia teemoja eri asiantuntijoiden johdolla. Moduulin laajuudet ovat 2–3 opintopistettä ja kehittämistehtävän laajuus 5 opintopistettä.

Täydennyskoulutus

JAMK: Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö
10 op täydennysoulutus antaa osallistujalle valmiuksia hyödyntää koira-avusteista metodia omalla alallaan. Koulutuksen käytyään osallistuja tuntee menetelmän hyötyjä ja rajoitteita sekä osaa soveltaa koira-avusteisia metodeja asiakastyöhön.

Täydennyskoulutus

Kainuun ammattiopisto: Green Care perusteet
Kainuun ammattiopiston Green Care perusteet -valmennus täyttää Green Care laatumerkkien osaamisvaatimukset. Laatulautakunta on hyväksynyt tämän valmennuksen (teoreettinen GreenCare osaaminen) osaksi GC -laatumerkkien edellyttämää osaamista.

Lyhytkurssi

Kouvolan seudun ammattiopisto: Green Care - Hyvinvointia luonnosta
Kouvolan seudun ammattiopisto järjestämä koulutus antaa hyvät pohjatiedot aloittaa Green Care-toimintamallin toteuttaminen omassa työssä. Koulutus on hyväksytty GC-laatumerkkiin vaadittavan sisällön täyttäväksi. Jatkuva haku.

Ammatillinen- / erikoisammattitutkinto, Täydennyskoulutus, Lyhytkurssi

Pollesta Potkua ry: POLLESTA POTKUA MIELENTERVEYTEEN - VAPAUTTAVAN KOULUTUKSEN PERUSTEET
Koulutus perustuu kokemukselliseen oppimiseen sisältäen käytännössä harjoitteita ja teoreettisia perusteita sosiaalipedagogiikasta, mindfullnesista, ratkaisukeskeisyydestä, systeemiteoriasta ja rakentavasta vuorovaikutuksesta.

Savon ammatti- ja aikuisopisto: Green Care -hevostoimija (luonto-ohjaaja, luonto- ja ympäristöalan perustutkinto)
Koulutuksen tavoitteena on edistää hevostoimijan erikoisosaamista / Koulutuksen sisältö täyttää Green Care -laatumerkin vaatimukset.

Ammatillinen- / erikoisammattitutkinto, Täydennyskoulutus

Valkoinen Talo Puutarhaterapiakeskus: Puutarhaterapia & Coach koulutus 30 op
Koulutuksessa yhdistetään puutarhaterapeuttista, psykoterapeuttista sekä coaching- osaamista, sekä laaja-alaista Green Care- ajattelua osana hyvinvointia ja ympäristön suunnittelua.

Voimatassu Ky: Eläinavusteinen interventio - asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin
Eläinavusteinen interventio - asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin koulutuspäivä on tiivistelmä eläinavusteisen työn teoriataustaa sekä käytäntöjä.

Lyhytkurssi

yhteistyössä mukana: