Koulutukset

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset


Selaa koulutuksia

Hakusana
Maakunta    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Luontolähtöisyyden asiantuntemusala    
   
   
Koulutusmuoto    
   
   
   
   
   
Koulutuksen hinta
0 - 3200
Löytyi: 22 kpl
Eläinavusteisen hyvinvointipalvelun tuottaminen 50 osp
Eläinavusteisen hyvinvointipalvelun tuottaminen 50 osp, 10.1.2020 - 21.12.2020

Ammatillinen- / erikoisammattitutkinto

EASEL Ohjaaja koulutukset 2020 - Rovaniemi ja Vihti

Täydennyskoulutus Muu

Eläinavusteinen valmentaja – Alfa Partners Dog® (30 op)
Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot ratkaisukeskeisestä ajattelusta, työotteesta sekä taitoja niiden soveltamiseen asiakastyössä. Koulutuksen kautta opiskelija saa valmiuksia käyttää eläinavusteista valmennusta tai -terapiaa oma

Täydennyskoulutus

Gradia: Green Care perusteet verkkokurssi (5 op)
Koulutuksessa tutustut Green Care toiminnan käsitteisiin, toimintamuotoihin sekä menetelmiin. Opit ymmärtämään luontosuhteen merkitystä ja toimintaympäristöjen monimuotoisuutta. Tutuksi tulevat myös luonnon hyvinvointivaikutukset sekä Green C

Täydennyskoulutus Lyhytkurssi

Green Care -yrittäjyysvalmiuksia, 5 op
16.09.-30.11.2019. Verkkokoulutus. Opit tunnistamaan gc-liiketoiminnan mahdollisuuksia ja gc-palvelujen tuottamisen ohjeet ja säädökset sekä laadunhallinnan ja omavalvonnan vaatimukset.

Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Green Care Pro asiakkuudet ja toimintaympäristöt
Koulutuksen suorittanut saa valmiuksia kohdata erilaisia asiakkaita, tunnistaa heidän tarpeitaan ja tavoitteitaan sekä hyödyntää Green Care -menetelmiä asiakkaan hyvinvoinnin tukemisessa.

Avoin korkeakoulutus

Green Care Pro palveluntuottaminen
Koulutuksen käytyäsi osaat suunnitella kannattavaa Green Care -liiketoimintaa, kehittää omaan toimialaasi pohjautuvia Green Care -palvelutuotteita, arvioida Green Care -toiminnan vaatimaa osaamista ja sen kehittämistarpeita, arvioida Green Care -krit

Avoin korkeakoulutus

Jamk: Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt, 5 op
28.10.2019 - 20.12.2019

Avoin korkeakoulutus

Karelia: Green Care perusteet, 5 op. Monimuotokoulutus
Green care –opinnoissa tutustut monipuolisesti Green Care -toiminnan keskeisiin käsitteisiin, elementteihin, menetelmiin, luontosuhteeseen, toimintaympäristöihin sekä toimialaan liittyviin säädöksiin ja lakeihin.

Täydennyskoulutus

Keski-Pohjanmaan kansanopisto: Puutarhaterapia ja green coach- koulutus 20op
Koulutus antaa valmiudet toteuttaa puutarhaterapeuttista sekä työ- ja toimintakykyä vahvistavaa Green Care / Green Coach- toimintaa eri asiakasryhmien kanssa. Koulutuksen rakenne on innovatiivinen, sillä siinä yhdistetään uudella tavalla perinteist

Vapaan sivistystyön koulutus

Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö täydennyskoulutus 10 op
Koulutus antaa osallistujalle valmiuksia hyödyntää koira-avusteista metodia omalla alallaan. Koulutuksen käytyään osallistuja tuntee menetelmän hyötyjä ja rajoitteita sekä osaa soveltaa koira-avusteisia metodeja asiakastyöhön.

Avoin korkeakoulutus

Luontohoivaohjaaja-koulutus
Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa luontoperustaisista menetelmistä, sekä valmiudet ohjata niitä käytännön asiakastyössä. Tavoitteena on myös lisätä tietoa ja ymmärrystä luonnon hyvinvointivaikutuksien ammattimaisesta hyödyntämisestä

Täydennyskoulutus

Luontoyhteysmenetelmät opetus- ja ohjaustyössä
Luontoympäristö edistää tutkitusti ihmisten psyykkistä ja fyysistä terveyttä. Luonto mm. lievittää stressiä, tukee oppimista ja keskittymiskykyä sekä lisää myönteisiä tunteita ja kokemuksia. Kurssilla saat syventävää tietoa luontoyhteyd

Lyhytkurssi

Luontoyhteysmenetelmät opetus- ja ohjaustyössä

Lyhytkurssi

Muurlan Opisto: Luontolaulukurssi
anni Orasmaan vetämä luontolaulukurssi kutsuu rentoutumaan ja inspiroitumaan luonnosta ja äänestä keskellä pimeintä marraskuuta.

Vapaan sivistystyön koulutus

Muurlan Opisto: Luontoyhteysohjaajan koulutus, 5op
Opi konkreettisia luontoyhteysmenetelmiä ja luonto-ohjelmakokonaisuuksien tekoa niin opetuksessa ja ohjauksessa kuin matkailu- ja eräopaspalveluissa voimaantuen samalla itsekin.

Vapaan sivistystyön koulutus

Pollesta potkua mielenterveyteen - hevosavusteinen Green Care -koulutus
24.08-14.12.2018. Saat välineitä oman hyvinvoinnin huoltamiseen, ihmisten kohtaamiseen ja oman sekä toisten muutosprosessin tukemiseen.

Lyhytkurssi

Puutarhaterapia ja Green Coach -koulutus 30 op. Lahti
21.09.2018 - 18.05.2019, sisältää 16 lähiopetuspäivää, etäseminaarin ja harjoittelujakson

Täydennyskoulutus Vapaan sivistystyön koulutus

Snellman-kesäyliopisto: Luontohoiva-ohjaajakoulutus (10 op)

Täydennyskoulutus

Valkoinen Talo Puutarhaterapiakeskus: Puutarhaterapia & Coach koulutus 30 op
Koulutuksessa yhdistetään puutarhaterapeuttista, psykoterapeuttista sekä coaching- osaamista, sekä laaja-alaista Green Care- ajattelua osana hyvinvointia ja ympäristön suunnittelua.

Xamk: GREEN CARE -teema: Luontolähtöisen kuntouttavan työn menetelmät, 5 op
4.11.2019 – 20.12.2019, toteutukseen sisältyy viikolla 50 pidettävä verkkoseminaari + sitä tukeva verkkovälitteinen ohjaustapaaminen

Avoin korkeakoulutus

Xamk: GREEN CARE -teema: Luontolähtöiset toimintaympäristöt kuntouttavassa työssä, 5 op
GREEN CARE -teema: Luontolähtöiset toimintaympäristöt kuntouttavassa työssä, 5 op

Avoin korkeakoulutus

yhteistyössä mukana: