Koulutukset

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset


Selaa koulutuksia

Hakusana
Maakunta    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Palvelumuodot    
Luontolähtöisyyden asiantuntemusala    
   
   
   
   
Koulutusmuoto    
   
   
   
   
   
   
   
Koulutuksen hinta
0 - 2900
Löytyi: 19 kpl
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia, 5 op
17.09.-30.11.2018. Verkkokoulutus. Opit tunnistamaan gc-liiketoiminnan mahdollisuuksia ja gc-palvelujen tuottamisen ohjeet ja säädökset sekä laadunhallinnan ja omavalvonnan vaatimukset.

Avoin korkeakoulutus, Lyhytkurssi

Green Care perusteet, 5 op
20.08.-31.12.2018. Verkko-opetus. Koulutuksessa tutustut Green Care -toiminnan käsitteisiin, menetelmiin, elementteihin, luontosuhteeseen, toimintaympäristöihin sekä toimialaan liittyviin lakeihin ja säädöksiin.

Avoin korkeakoulutus, Lyhytkurssi

Grundkurs i Green Care 5 sp
10.09.-31.12.2018

Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö, 10 op
22.09.-09.12.2018

Täydennyskoulutus

Lisää ammatillisuutta, osallisuutta ja hyvinvointia Green Care menetelmillä -koulutuspäivä
14.09.2018

Lyhytkurssi, Muu

Luonto- ja ympäristökasvatus varhaiskasvatuksessa, 5 op
15.10.-16.12.2018. Opit mitä kestävällä elämäntavalla sekä luonto- ja ympäristökasvatuksella tarkoitetaan varhaiskasvatuksessa ja miten luontoa hyödynnetään tavoitteellisesti varhaiskasvatuksessa.

Avoin korkeakoulutus, Lyhytkurssi

Luontohoiva -ohjaajakoulutus, 10 op
15.04.-07.10.2019 Koulutus antaa tietoa luontoperustaisista menetelmistä sekä valmiudet ohjata niitä käytännön asiakastyössä sekä lisää tietoa ja ymmärrystä luonnon hyvinvointivaikutuksien ammattimaisesta hyödyntämisestä.

Täydennyskoulutus, Vapaan sivistystyön koulutus

Luontolaulu - Hyvinvointia luonnosta ja äänestä
6.-7.10.2018. Lyhytkurssi.

Täydennyskoulutus, Vapaan sivistystyön koulutus, Lyhytkurssi

Luontolaulukurssi
17.-18.11.2018

Täydennyskoulutus, Vapaan sivistystyön koulutus, Lyhytkurssi

Muurlan opisto: Luontoyhteysohjaajan koulutus 3 op.
Koulutus antaa laajat valmiudet tuntea luontoyhteyden merkityksen hyvinvoinnille. Koulutuksessa opitaan useita luontoyhteysmenetelmiä ja niiden käytännön sovelluksia.Ilmoittaudu viimeistään 1.6.2018.

Muurlan Opisto: Luontoyhteysohjaajan koulutus 3 op.
Aloitus 15.6.2018 klo 11.30-17, Koulutus koostuu 9 lähiopetuspäivästä Muurlan Opistolla neljänä viikonloppuna.

Pollesta potkua mielenterveyteen - hevosavusteinen Green Care -koulutus
24.08-14.12.2018. Saat välineitä oman hyvinvoinnin huoltamiseen, ihmisten kohtaamiseen ja oman sekä toisten muutosprosessin tukemiseen.

Lyhytkurssi

Puutarhaterapia ja Green Coach -koulutus 15 op, Kälviä
08.09.2018 - 10.03.2019 Monimuoto-opiskelu, joka koostuu perusopinnoista, syventävistä opinnoista, omasta tutoroinnista, työnohjauksesta sekä harjoittelusta.

Täydennyskoulutus, Vapaan sivistystyön koulutus

Puutarhaterapia ja Green Coach -koulutus 30 op. Lahti
21.09.2018 - 18.05.2019, sisältää 16 lähiopetuspäivää, etäseminaarin ja harjoittelujakson

Täydennyskoulutus, Vapaan sivistystyön koulutus

SAMK: Green Care - Luonnosta hyvinvointipalveluja 5 op.
Toteutus kesällä 2018 verkko-opintoina. Ilmoittautuminen alkaa 15.3.2018

Avoin korkeakoulutus

Toipumisorientaatio ja hevosavusteinen Green Care
27.09-26.10.2018. Opit uudenlaisen tavan tukea asiakkaan kuntoutumis-, oppimis- ja muutosprosessia ja lisäämään asiakastyön vaikuttavuutta.

Täydennyskoulutus, Lyhytkurssi

Valkoinen Talo Puutarhaterapiakeskus: Puutarhaterapia & Coach koulutus 30 op
Koulutuksessa yhdistetään puutarhaterapeuttista, psykoterapeuttista sekä coaching- osaamista, sekä laaja-alaista Green Care- ajattelua osana hyvinvointia ja ympäristön suunnittelua.

ValkoinenTalo Partner: Puutarhaterapia & Green Coach - koulutus 15 op. / syventävät opinnot 10 op.
Luontoympäristön hyödyntämiseen ja kokemuksellisuuteen pohjautuva toimintamalli pyrkii vahvasti ennaltaehkäisemään psykofyysistä kuormittumista, syrjäytymistä sekä ennenaikaista työ- ja toimintakyvyn menettämistä. Ilm. helmikuusta -18 alkaen

Täydennyskoulutus, Työvoimakoulutus, Erikoistumiskoulutus

Xamk: Luontolähtöinen kuntouttava työ 15 op
Koulutus täyttää laatumerkin osaamisvaatimuksen.

Avoin korkeakoulutus

yhteistyössä mukana: