Koulutukset

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset


Selaa koulutuksia

Hakusana
Maakunta    
   
   
   
   
   
   
   
   
Palvelumuodot    
   
Luontolähtöisyyden asiantuntemusala    
   
   
Koulutusmuoto    
   
   
   
   
   
LH- & LV-LAATUMERKKIEN KOULUTUSVAATIMUS    
Koulutuksen hinta
0 - 6900
Löytyi: 24 kpl
Centria-amk: Grundkurs i Green Care
Green Care-begreppet och verksamhetens utveckling

Avoin korkeakoulutus

EASEL Ohjaaja koulutukset 2020 - Rovaniemi ja Vihti

Täydennyskoulutus Muu

Eläinavusteinen valmentaja – Alfa Partners Dog® (30 op)
Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot ratkaisukeskeisestä ajattelusta, työotteesta sekä taitoja niiden soveltamiseen asiakastyössä. Koulutuksen kautta opiskelija saa valmiuksia käyttää eläinavusteista valmennusta tai -terapiaa oma

Täydennyskoulutus

Green Care menetelmäkoulutus - Lisää ammatillisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä luontolähtöisillä menetelmillä

Green Care Menetelmät ja toimintamuodot
16.3.-31.5.2020 SeAMK. Haku 1.3. mennessä.

Avoin korkeakoulutus

Green Care Pro palveluntuottaminen
Haku 11.3.2020 mennessä. Koulutuksen käytyäsi osaat suunnitella kannattavaa Green Care -liiketoimintaa, kehittää omaan toimialaasi pohjautuvia Green Care -palvelutuotteita, arvioida Green Care -toiminnan vaatimaa osaamista ja sen kehittämistarpeita,

Avoin korkeakoulutus

Jyväskylän kesäyliopisto: Luontoyhteysmenetelmät opetus- ja ohjaustyössä
Haku 31.1.2020 mennessä. Luontoympäristö edistää tutkitusti ihmisten psyykkistä ja fyysistä terveyttä. Luonto mm. lievittää stressiä, tukee oppimista ja keskittymiskykyä sekä lisää myönteisiä tunteita ja kokemuksia. Mutta mikä meitä sit

Lyhytkurssi

Kainuun opisto / Hevosmetsätyökurssi
Kurssin 12.-27.3.2020 tavoitteena on oppia hevosilla tehtävien metsätöiden perusteita, hevosen valjastamisesta hevosen käsittelyyn metsäsavotassa.

Lyhytkurssi

Kainuun opisto / Koiran käyttö Green Care -asiakastyössä -työpaja
Koulutuksessa 12.3.2020 kuullaan, mitä on hyvä ottaa huomioon, kun käytetään koiraa osana Green Care -toimintaa.

Lyhytkurssi

Karelia Ammattikorkeakoulu: Green Care II, luontoperustaisten palveluiden ohjausosaaminen
Tutustut monipuolisesti luontoperustaisen toiminnan ohjauksen mahdollisuuksiin eri asiakasryhmille. Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan oman ammattialasi suuntaista luontoperustaista toimintaa.

Avoin korkeakoulutus

Karelia Ammattikorkeakoulu: Green Care perusteet (5op)
Tutustut monipuolisesti Green Care -toiminnan keskeisiin käsitteisiin, elementteihin, menetelmiin, luontosuhteeseen, toimintaympäristöihin sekä toimialaan liittyviin säädöksiin ja lakeihin.

Avoin korkeakoulutus

Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö täydennyskoulutus 10 op
Jyväskylä 16.4.2020 -15.8.2020. Koulutus antaa osallistujalle valmiuksia hyödyntää koira-avusteista metodia omalla alallaan. Koulutuksen käytyään osallistuja tuntee menetelmän hyötyjä ja rajoitteita sekä osaa soveltaa koira-avusteisia metodeja

Täydennyskoulutus

Luontohoivaohjaaja-koulutus
Kymenlaakson kesäyliopisto. Haku 30.3.2020 mennessä. Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa luontoperustaisista menetelmistä, sekä valmiudet ohjata niitä käytännön asiakastyössä. Tavoitteena on myös lisätä tietoa ja ymmärrystä luonnon hyvi

Täydennyskoulutus

Luontohoivaohjaaja-koulutus 10 op
Luontohoivaohjaajakoulutus 26.10.2020–15.3.2021 (7 lähipäivää), Kuusamo

Täydennyskoulutus

Muurlan Opisto: Luontolaulukurssi
14.-15.3.2020 Anni Orasmaan vetämä luontolaulukurssi kutsuu rentoutumaan ja inspiroitumaan luonnosta ja äänestä keskellä pimeintä marraskuuta.

Vapaan sivistystyön koulutus

Muurlan Opisto: Luontoyhteysohjaajan koulutus, 5op
Haku 29.5.2020 mennessä. Opi konkreettisia luontoyhteysmenetelmiä ja luonto-ohjelmakokonaisuuksien tekoa niin opetuksessa ja ohjauksessa kuin matkailu- ja eräopaspalveluissa voimaantuen samalla itsekin.

Vapaan sivistystyön koulutus

Muurlan opisto: Työnohjaajakoulutus
23.4.2020-18.3.2022

Erikoistumiskoulutus Muu

Puutarhaterapia
Haku 01.08.2020 mennessä. Puutarhaterapia & Coach -koulutus (20 op), Kotka

Täydennyskoulutus

SAMK: Luonnosta hyvinvointia ja palveluita: Green Care ja Blue Care (5op)
Luonnon hyvinvointivaikutukset, luontosuhde, Green Care ja Blue Care, Green Care -palveluiden peruselementit ja -edellytykset.

Avoin korkeakoulutus

Snellman-kesäyliopisto: Luontohoiva-ohjaajakoulutus (10 op)
Haku 18.3.2020 mennessä.

Täydennyskoulutus

SPHT syrjäytymisen ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa (28 op)
Kuopiossa 9.5.-20.11.2020. Koulutus on tarkoitettu jo työelämässä toimiville sosiaali-, terveys-, kasvatus-, nuoriso- ja vapaa-ajan tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat kehittää osaamistaan luonto- ja hevosavusteisen kuntoutusotteen soveltamises

Täydennyskoulutus

SPHT-koulutus
Turussa 14.3.-21.11.2020. Metsäkylän koulutus- ja kuntoutuskeskus MetKu järjestää yhdessä Anima Ry:n kanssa Sosiaalipedagoginen hevostoiminta -koulutuksen.

Täydennyskoulutus

Turku: Ratkaisukeskeinen luonto- ja eläinavusteinen työnohjaajakoulutus (60 op)
Haku päättyy 12.3.2020. Koulutus on tarkoitettu ammatillisen tutkinnon suorittaneille, joilla on vähintään 5 vuoden työkokemus ja kokemusta työnohjauksesta tai sitä vastaavasta ohjauksellisesta prosessista.

Muu

Valkoinen Talo Puutarhaterapiakeskus: Puutarhaterapia & Coach koulutus 30 op
Koulutuksessa yhdistetään puutarhaterapeuttista, psykoterapeuttista sekä coaching- osaamista, sekä laaja-alaista Green Care- ajattelua osana hyvinvointia ja ympäristön suunnittelua.

yhteistyössä mukana: