Koulutukset

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset


Selaa koulutuksia

Hakusana
Maakunta    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Palvelumuodot    
Luontolähtöisyyden asiantuntemusala    
   
   
   
   
Koulutusmuoto    
   
   
   
   
   
   
   
   
Koulutuksen hinta
0 - 2900
Löytyi: 29 kpl
Centria: Green Care -perusteet, 5 op
17.01.-29.03.2019. Verkkokoulutus + yksi lähipäivä Kokkolassa. Kurssi antaa valmiudet ymmärtää luonnon vaikuttavuutta Green Care -toiminnan perustana sekä tietoa ja välineitä yksilölliseen luontosuhteen tarkasteluun ja tukemiseen.

Täydennyskoulutus Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Green Care - perusteet, 5 op
26.2.2019 - 23.4.2019 Green Care Pro perusteet –jakso antaa valmiudet ymmärtää luonnon vaikuttavuutta Green Care -toiminnan perustana sekä tietoa ja välineitä yksilölliseen luontosuhteen tarkasteluun ja tukemiseen. Opintojaksolla opit erottamaan

Täydennyskoulutus

Green Care -perusteet, 5 op
21.01.-17.03.2019. Koulutuksen sisältönä on luonnon vaikuttavuus: luontosuhde, luonnon hyvinvointivaikutukset, ohjaustyö ja Green Care –toiminta: termit ja käsitteet, toimintakenttä, laatukriteerit. Koulutus toteutetaan verkko- ja lähiopetuksena.

Täydennyskoulutus Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Green Care -yrittäjyysvalmiuksia, 5 op
16.09.-30.11.2019. Verkkokoulutus. Opit tunnistamaan gc-liiketoiminnan mahdollisuuksia ja gc-palvelujen tuottamisen ohjeet ja säädökset sekä laadunhallinnan ja omavalvonnan vaatimukset.

Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Green Care perusteet verkkokurssi (5 op)
Koulutuksessa tutustut Green Care toiminnan käsitteisiin, toimintamuotoihin sekä menetelmiin. Opit ymmärtämään luontosuhteen merkitystä ja toimintaympäristöjen monimuotoisuutta. Tutuksi tulevat myös luonnon hyvinvointivaikutukset sekä Green C

Täydennyskoulutus Lyhytkurssi

Green Care perusteet, 5 op
20.08.-31.12.2018. Verkko-opetus. Koulutuksessa tutustut Green Care -toiminnan käsitteisiin, menetelmiin, elementteihin, luontosuhteeseen, toimintaympäristöihin sekä toimialaan liittyviin lakeihin ja säädöksiin.

Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Grundkurs i Green Care 5 sp
10.09.-31.12.2018

Jamk: Green Care -perusteet, 5 op
11.03.-10.05.2019. Opit luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, sen taustateoriat ja luonnon käyttämisen omassa toiminnassa. Opit Green Caren määrittävät tekijät, laatukriteerit ja toiminnan erityispiirteet.

Täydennyskoulutus Avoin korkeakoulutus

Jamk: Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt, 5 op
02.01.-08.03.2019. Opitaan määrittelemään oman alan keskeiset asiakkuudet ja hyvinvointitavoitteet ja analysoimaan Green Care toimintaympäristöjä sekä suunnittelemaan niiden soveltuvuutta Green Care toimintaan.

Täydennyskoulutus Avoin korkeakoulutus

Jamk: Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö, 10 op
01.02.-10.05.2019. Koulutus antaa valmiuksia hyödyntää koira-avusteista metodia, opit tuntemaan menetelmän hyötyjä ja rajoitteita sekä soveltamaan koira-avusteisia metodeja asiakastyöhön.

Täydennyskoulutus

Karelia: Green Care -perusteet, 5 op
04.02.-31.05.2019. Verkkokoulutus. Tutustutaan monipuolisesti Green Care -toiminnan keskeisiin käsitteisiin, elementteihin, menetelmiin, luontosuhteeseen, toimintaympäristöihin sekä toimialaan liittyviin säädöksiin ja lakeihin.

Täydennyskoulutus Avoin korkeakoulutus

Luonnosta hyvinvointia ja palveluita - Green Care ja Blue Care
Verkkokoulutus. 01.01.-30.11.2019 välisenä aikana omaan tahtiin. Opit luontosuhteen, Green Care ja Blue Care -peruselementin, luontoon perustuvat toimintamuodot, asiakasryhmät, vesiluonnon mahdollisuudet sekä hyvinvointipalveluiden suunnittelun.

Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Luonto- ja ympäristökasvatus varhaiskasvatuksessa, 5 op
15.10.-16.12.2018. Opit mitä kestävällä elämäntavalla sekä luonto- ja ympäristökasvatuksella tarkoitetaan varhaiskasvatuksessa ja miten luontoa hyödynnetään tavoitteellisesti varhaiskasvatuksessa.

Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Luonto-ohjaaja / Green Care -hevostoimija, 180 osp
07.01.2019 alkaen. Monimuotokoulutus.

Ammatillinen- / erikoisammattitutkinto

Luontoalan ammattitutkinto, erä- ja luonto-opas, 150 osp
11.04.2019-11.10.2020.

Ammatillinen- / erikoisammattitutkinto Erikoistumiskoulutus

Luontohoiva -ohjaajakoulutus, 10 op
15.04.-07.10.2019 Koulutus antaa tietoa luontoperustaisista menetelmistä sekä valmiudet ohjata niitä käytännön asiakastyössä sekä lisää tietoa ja ymmärrystä luonnon hyvinvointivaikutuksien ammattimaisesta hyödyntämisestä.

Täydennyskoulutus Vapaan sivistystyön koulutus

Luontolähtöisen kuntouttavan työn menetelmät, 5 op
15.03.-31.05.2019. Opit toteuttamaan luontolähtöistä toimintaa asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti, ohjaamaan kuntoutumisprosessia luontolähtöisiä menetelmiä soveltaen ja arvioimaan asiakkaan toimintakyvyn muutoksia kuntoutusprosessissa.

Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Luontolähtöisen kuntouttavan työn perusteet, 5 op
07.01.-31.03.2019. Verkkokoulutus. Koulutuksen sisältönä on luontolähtöinen ammatillinen koulutus, luontosuhde ammatillisen toiminnan perustana, luonnon hyödyntäminen kuntouttavassa työssä ja keskeiset luonnon hyvinvointivaikutukset.

Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Luontolähtöiset toimintaympäristöt kuntouttavassa työssä, 5 op
15.02.-30.04.2019. Verkkokoulutus. Sisältönä on luontolähtöiset toimintaympäristöt ja menetelmät kuntoutumisessa, asiakkaan tuen tarve, mitä luontolähtöinen toiminta edellyttää ohjaustyöltä ja luovuuden sekä leikillisyyden merkitys kuntout

Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Luontoyhteysohjaajan koulutus
Luontoyhteysohjaajan koulutus tarjoaa valmiudet integroida luontokuntoutuksen eri toimintatavat omaan ammatilliseen toimintaan sekä tiedostaa luontoyhteyden hyvinvointia ja terveyttä edistävä vaikutus.

Muu

Luontoyhteysohjaajan koulutus, 5op
Opi konkreettisia luontoyhteysmenetelmiä ja luonto-ohjelmakokonaisuuksien tekoa niin opetuksessa ja ohjauksessa kuin matkailu- ja eräopaspalveluissa voimaantuen samalla itsekin.

Vapaan sivistystyön koulutus

Pollesta potkua mielenterveyteen - hevosavusteinen Green Care -koulutus
24.08-14.12.2018. Saat välineitä oman hyvinvoinnin huoltamiseen, ihmisten kohtaamiseen ja oman sekä toisten muutosprosessin tukemiseen.

Lyhytkurssi

Puutarhaterapia ja Green Coach -koulutus 15 op, Kälviä
08.09.2018 - 10.03.2019 Monimuoto-opiskelu, joka koostuu perusopinnoista, syventävistä opinnoista, omasta tutoroinnista, työnohjauksesta sekä harjoittelusta.

Täydennyskoulutus Vapaan sivistystyön koulutus

Puutarhaterapia ja Green Coach -koulutus 30 op. Lahti
21.09.2018 - 18.05.2019, sisältää 16 lähiopetuspäivää, etäseminaarin ja harjoittelujakson

Täydennyskoulutus Vapaan sivistystyön koulutus

Sakky: Luontoalan ammattitutkinto, Green Care painotteinen erä- ja luonto-opas, 150 osp
29.03.2019 alkaen. Opit luonnontuntemusta, erätaitoja, ensiapua ja luonnon tuotteistamista sekä luontohyvinvointipalveluiden ja Green Care -palveluiden järjestämistä.

Ammatillinen- / erikoisammattitutkinto

Seamk: Green Care -menetelmät ja toimintamuodot, 5 op
18.03. - 02.06.2019. Pääasiassa etäopetus + yksi lähipäivä. Opit Green Care -menetelmien ja toimintamuotojen hyvinvointivaikutukset, Green Care -menetelmät ja toimintamuodot käytännössä, laatuvaatimukset ja verkostojen mahdollisuudet

Täydennyskoulutus Avoin korkeakoulutus

Valkoinen Talo Puutarhaterapiakeskus: Puutarhaterapia & Coach koulutus 30 op
Koulutuksessa yhdistetään puutarhaterapeuttista, psykoterapeuttista sekä coaching- osaamista, sekä laaja-alaista Green Care- ajattelua osana hyvinvointia ja ympäristön suunnittelua.

ValkoinenTalo Partner: Puutarhaterapia & Green Coach - koulutus 15 op. / syventävät opinnot 10 op.
Luontoympäristön hyödyntämiseen ja kokemuksellisuuteen pohjautuva toimintamalli pyrkii vahvasti ennaltaehkäisemään psykofyysistä kuormittumista, syrjäytymistä sekä ennenaikaista työ- ja toimintakyvyn menettämistä. Ilm. helmikuusta -18 alkaen

Täydennyskoulutus Työvoimakoulutus Erikoistumiskoulutus

Xamk: Luonto- ja ympäristökasvatus varhaiskasvatuksessa, 5 op
06.05-11.08.2019. Verkkokoulutus. Opit mitä kestävällä elämäntavalla sekä luonto- ja ympäristökasvatuksella tarkoitetaan, miten luontoa hyödynnetään varhaiskasvatuksessa, opit toteuttamaan luonto- ja ympäristökasvatusta lapsilähtöisesti

Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

yhteistyössä mukana: