Koulutukset

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset


Selaa koulutuksia

Hakusana
Maakunta    
   
   
   
   
   
   
Palvelumuodot    
Luontolähtöisyyden asiantuntemusala    
   
Koulutusmuoto    
   
   
   
   
Löytyi: 15 kpl
Itä-Suomen yliopisto Kuopio: Ihminen ja ympäristö. Elämänpiiri vaikuttaa – ympäristön psyykkinen vaikutus ihmisen arkeen ja työhyvinvointiin (25 op)
Koulutus koostuu 9 moduulista, joissa käsitellään erilaisia teemoja eri asiantuntijoiden johdolla. Moduulin laajuudet ovat 2–3 opintopistettä ja kehittämistehtävän laajuus 5 opintopistettä.

Täydennyskoulutus

JAMK: Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö
10 op täydennysoulutus antaa osallistujalle valmiuksia hyödyntää koira-avusteista metodia omalla alallaan. Koulutuksen käytyään osallistuja tuntee menetelmän hyötyjä ja rajoitteita sekä osaa soveltaa koira-avusteisia metodeja asiakastyöhön.

Täydennyskoulutus

Juuan Hoito ja Hoiva Oy: Vihreää Hoivaa - luonto- ja eläinavusteinen toiminta hoitotyössä
Koulutus tarjoaa käytännönläheistä tietoa ja osaamista siitä, miten luontoa, puutarha- ja pihaympäristöä ja eläinavusteista työskentelyä voidaan hyödyntää hoitotyössä erilaisten asiakasryhmien parissa.

Täydennyskoulutus

Kainuun ammattiopisto: Green Care perusteet
Kainuun ammattiopiston Green Care perusteet -valmennus täyttää Green Care laatumerkkien osaamisvaatimukset. Laatulautakunta on hyväksynyt tämän valmennuksen (teoreettinen GreenCare osaaminen) osaksi GC -laatumerkkien edellyttämää osaamista.

Lyhytkurssi

Kouvolan seudun ammattiopisto: Green Care - Hyvinvointia luonnosta
Kouvolan seudun ammattiopisto järjestämä koulutus antaa hyvät pohjatiedot aloittaa Green Care-toimintamallin toteuttaminen omassa työssä. Koulutus on hyväksytty GC-laatumerkkiin vaadittavan sisällön täyttäväksi.

Ammatillinen- / erikoisammattitutkinto, Täydennyskoulutus, Lyhytkurssi

Lapin AMK: Graafisen fasilitoinnin soveltaminen yksilökeskeisessä luontotoiminnan suunnittelussa
Koulutus syventää Taimi Tolvasen "Opas yksilökeskeiseen luontotoiminnan suunnitteluun" -kirjassa kuvattujen työvälineiden käytön osaamista visuaalisen tuottamisen osalta.

Lyhytkurssi

Lapin AMK: Työvälineitä yksilökeskeiseen luontotoiminnan suunnitteluun
Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja oppii käyttämään julkaisussa Tolvanen, T. 2017." Opas yksilökeskeiseen luontotoiminnan suunnitteluun" esiteltyjä työvälineitä ja tietää niiden teoreettisen tausta-ajattelun.

Lyhytkurssi

Laukin Aika: Ryhmätyönohjauskoulutus sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajille
Ryhmätyönohjaus antaa mahdollisuuden tavata muita sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajia, verkostoitua ja saada vertaistukea.

Lyhytkurssi

Muurlan opisto: Luontoyhteysohjaalan koulutus
3 opintopisteen laajuinen koulutus sopii työnohjaajille, koulutus- ja hoiva-alan työntekijöille, Green Care -toimijoille, eräoppaille ja luontoyrittäjille sekä kaikille luonnon voimaannuttavasta vaikutuksesta kiinnostuneille.

Täydennyskoulutus

Pollesta Potkua ry: POLLESTA POTKUA MIELENTERVEYTEEN - VAPAUTTAVAN KOULUTUKSEN PERUSTEET
Koulutus perustuu kokemukselliseen oppimiseen sisältäen käytännössä harjoitteita ja teoreettisia perusteita sosiaalipedagogiikasta, mindfullnesista, ratkaisukeskeisyydestä, systeemiteoriasta ja rakentavasta vuorovaikutuksesta.

Pollesta potkua ry: Pollesta potkua mielenterveyteen -vapauttavan koulutuksenperusteet
Koulutus on kokemuksellista koulutusta pohjautuen opiskelijoiden omiin koulutuksiin, kokemuksiin työssä ja elämässä ja kunkin omiin tavoitteisiin.

Satakunnan AMK: Green Care-Luonnosta hyvinvointipalveluja
5 op. koulutusjakso täyttää laatumerkin edellyttämän teoreettisen GC-osaamisen vaatimuksen.

Avoin korkeakoulutus

Savon ammatti- ja aikuisopisto: Green Care -hevostoimija (luonto-ohjaaja, luonto- ja ympäristöalan perustutkinto)
Koulutuksen tavoitteena on edistää hevostoimijan erikoisosaamista

Ammatillinen- / erikoisammattitutkinto, Täydennyskoulutus

Valkoinen Talo Puutarhaterapiakeskus: Puutarhaterapia & Coach koulutus 30 op
Koulutuksessa yhdistetään puutarhaterapeuttista, psykoterapeuttista sekä coaching- osaamista, sekä laaja-alaista Green Care- ajattelua osana hyvinvointia ja ympäristön suunnittelua.

Voimatassu Ky: Eläinavusteinen interventio - asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin
Eläinavusteinen interventio - asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin koulutuspäivä on tiivistelmä eläinavusteisen työn teoriataustaa sekä käytäntöjä.

Lyhytkurssi

yhteistyössä mukana: