Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Aloite hoivapalveluyritysten eläinkuljetussäädösten keventämisestä


14.09.2018
MTK:n yrittäjyysvaliokunta on tehnyt aloitteen maa- ja metsätalousministeriölle Green Care -hoivapalveluyritysten eläinkuljetussäädösten keventämisestä.

Kasvussa olevaa Green Care -yrittäjien eläinavusteista toimintaa tehdään nykyisin yhä useammin asiakkaiden luona kaupungeissa ja muissa taajamissa. Eläinten kuljetusta koskevat säädökset ja viranomaisohjeet eivät huomioi pienimuotoista eläintenkuljetusta järkevällä tavalla. Sen vuoksi MTK pyytää maa- ja metsätalousministeriötä selvittämään mahdollisuudet selkeyttää ja keventää hyvinvointipalveluyritysten eläinkuljetuksia koskevaa sääntelyä.

 

Eläinavusteista toimintaa tarjoavat yritykset käyttävät toiminnassaan laajasti niin tuotantoeläimiä kuin koti- ja lemmikkieläimiä. Esimerkiksi koirien, kissojen, kanien, laamojen, vuohien, lampaiden, hevosten ja kanojen kanssa tehdään vierailu- ja terapiakäyntejä sairaaloihin ja muihin hoitolaitoksiin. Palvelun tuottaja yleensä itse kuljettaa eläimet omalla kuljetuskalustollaan vierailupaikalle. Eläinten kuljetukset ovat hyvin tarkasti säädellyn viranomaisvalvonnan kohteena. Asiasta säädetään mm. laissa eläinten kuljetuksista ja EU:n eläinkuljetusasetuksessa. Nuo normit ja ohjeet ovat laadittu lähinnä perinteisiä tuotantoeläinten teuraskuljetuksia silmällä pitäen. Esimerkiksi kuljetusajan pituutta säädeltäessä pitäisi huomioida terapiaeläimen mahdollisuus levätä (vierailupaikan pihalla tai laitumella) päivän aikana sekä mahdollinen päivän rasittavuus. Hyvinvointipalveluyritysten eläinkuljetusten valvonta onkin nyt ko. eläinten suojelun tarpeeseen nähden ylimitoitettua ja aiheuttaa sekä viranomaisille että Green Care -yrityksille ylimääräisiä kustannuksia ja tarpeetonta ajanhukkaa. Ylisäätely hidastaa hyvinvointipalveluyritysten eläinavusteisen toiminnan laajentamista ja palvelujen kustannustehokkuutta.

 

MTK:n yrittäjyysvaliokunta pyytääkin maa- ja metsätalousministeriötä eläinkuljetuksia valvovana ylimpänä viranomaisena selvittämään mahdollisuudet uudistaa hoiva- ja hyvinvointipalveluyritysten eläinten kuljettamista koskevia sääntöjä esimerkiksi seuraavasti:

Lähde: MTK

Kuva: Tuomo Salovuori

 


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: