LuontoHoivan ja LuontoVoiman laatumerkit

Etusivu » Yhdistys » Lomakkeet » Laatumerkkikysely

Avoin kysely laatumerkeistä

Tämän kaikille avoinna olevan kyselylomakkeen tavoitteena on tutkia LuontoHoivan ja LuontoVoiman laatumerkkejä. Kysely on osa Seinäjoen ammattikorkeakoulussa suoritettavaa MBA-tutkinnon lopputyötä. Lomakkeella ei kerätä yksilöityjä henkilötietoja. Vastauksesi on tärkeä osa tutkimusta. Saatu aineisto käsitellään kokonaisuutena täydentämään tutkimuksen pääaineistoja, haastatteluja.

 

Kyselylomake on avoinna Green Care Finland ry:n sivustolla 1.3.-31.3.2019 välisenä aikana. Lisätietoja voi tiedustella tutkimuksen tekijältä: Maarit Aho, maarit.aho@seamk.fi 


1. Taustatiedot

Valitse itseäsi parhaiten kuvaavat vaihtoehdot. Voit valita useamman kuin yhden.
2. LuontoHoivan ja LuontoVoiman laatumerkit 

a) Kuulin/luin ensimmäisen kerran LuontoHoivan ja LuontoVoiman laatumerkeistä

Ei missään yllä olevista. Kuulin ensimmäisen kerran merkeistä:
b) Merkeistä on löydettävissä helposti lisätietoa
c) Tiedän, mitä merkit ovat ja mitä ne edustavat
d) Tiedän, miten ja mistä merkkejä haetaan
e) Tiedän, mitä osaamista merkkien saamiseen vaaditaan
f) Tiedän, mitä dokumentteja merkkien myöntämiseen tarvitaan

 

g) Anna logoille arvosana asteikolla 1-5 (1=huono, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=lähes täydellinen, 5=täydellinen)

 

Logojen graafinen ilme / toteutus
Logojen värit
Logojen selkeys
Logojen erottuvuus
Logojen kokonaisuus
Halutessasi voit kommentoida logoja tähän:

 

h) Valitse väittämäpareista LuontoHoivan ja LuontoVoiman laatumerkkejä kuvaavin vaihtoehto.

Laatumerkit
Laatumerkit
Laatumerkit
Laatumerkit
Laatumerkit
Laatumerkit
Laatumerkkien
Laatumerkkien
Laatumerkkien
Laatumerkkien

 

3. LuontoHoiva- ja LuontoVoima-merkkien tunnettuus

a) Ketkä oman kokemuksesi mukaan tuntevat merkit?
b) Keiden pitäisi tuntea merkit ts. kenelle merkkejä tulisi markkinoida?
c) Millä keinoin merkkien tunnettuutta voisi lisätä?

 

4. Laatujärjestelmän merkitys asteikolla 1-5. Kuinka suuri merkitys laatumerkkijärjestelmällä on mielestäsi

(1=ei juuri lainkaan, 2=vähäinen, 3=jonkin verran, 4=suuri, 5=erittäin suuri)

a) Palvelun asiakkaalle
b) Palvelun ostajalle
c) Palvelun sisällölle
d) Lisäarvotekijänä palvelulle
e) Palveluntuottajalle
f) Palveluntuottajan yrityksen/organisaation imagolle
g) Palveluntuottajan yrityksen/organisaation kilpailukyvylle
h) Green Care Finland ry:lle
i) Green Care –alalle kokonaisuutena
j) Tuleeko mieleesi ketään, jolle koet, että merkeillä ei ole merkitystä ?

5. Laatumerkkijärjestelmän kehittäminen

a) Miten kehittäisit LuontoHoiva– ja LuontoVoima–merkeistä merkin saajille lisäarvoa tuottavan brändin?

 

6. Lopuksi

a) Minulla on LuontoHoivan tai LuontoVoiman laatumerkki
b) Aion hakea merkkiä tulevaisuudessa
c) Jos hakisin itse Green Care –laatumerkkiä, se olisi
d) Olen kiinnostunut hakemaan laatumerkkiä, mutta en ole sitä vielä tehnyt, sillä


Muu syy, mikä
e) Voit halutessasi kommentoida tähän avoimesti LuontoHoivan ja LuontoVoiman laatumerkkijärjestelmää:

yhteistyössä mukana: