Xamk: Luontolähtöisen kuntouttavan työn perusteet , 5 op

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Xamk: Luontolähtöisen kuntouttavan työn perusteet , 5 op

Koulutuksen järjestäjä ja paikka:

Xamk. Verkko-opinnot.

 

Esittely

Tavoitteet:

Ymmärrät, mitä ammatillisella luontolähtöisellä toiminnalla tarkoitetaan.

Ymmärrät oman luontosuhteesi merkityksen ammatillisen toiminnan perustana.

Osoitat perehtyneisyytesi luontolähtöisen toiminnan perustana oleviin teoreettisiin lähtökohtiin.

Tiedät, miten luontoa on hyödynnetty sosiaali- ja terveysalalla kuntouttavassa työssä.

Tunnet keskeisiä tutkimuksia luonnon hyvinvointivaikutuksista.

 

Sisältö ja toteutus:

Mitä ammatillisella luontolähtöisellä toiminnalla tarkoitetaan?

Miten oma luontosuhteesi rakentaa ammatillista toimintaasi kuntouttavassa työssä?

Mitkä ovat luontolähtöisen toiminnan teoreettiset lähtökohdat ja tutkimukset?

Miten luontoa on hyödynnetty sosiaali- ja terveysalalla kuntouttavassa työssä?

Mitä tiedetään luonnon hyvinvointivaikutuksista?

 

Arviointi:

a. Osaat käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa.

b. Osaat arvioida käyttämiäsi tietolähteitä kriittisesti.

 

Green Care –toimintaa harjoittavat yrittäjät ja palveluntuottajat voivat hakea Green Care –laatumerkkiä Green Care Finland ry:ltä. Yhtenä laatumerkin saamisen edellytyksenä yritykselle tai palveluntuottajalle on riittävä teoreettinen green care –osaaminen. Xamkin 15 opintopisteen laajuiseen Luontolähtöinen kuntouttava työ –moduuliin sisältyvä Luontolähtöisen kuntouttavan työn perusteet – opintojakso 5 op täyttää laatumerkkiin vaadittavan koulutussisällön.

 

Ajankohta:

02.09-20.10.2019.

 

Haku:

18.8.2019 Mennessä koulutuksen sivuilla.

 

Lisätietoja:

Avoimen AMKin toimisto avoinamk@xamk.fi

Maakunta
Valtakunnallinen

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
60e

yhteistyössä mukana: