Xamk: GREEN CARE -teema: Luontolähtöiset toimintaympäristöt kuntouttavassa työssä, 5 op

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Xamk: GREEN CARE -teema: Luontolähtöiset toimintaympäristöt kuntouttavassa työssä, 5 op

Järjestäjä

Xamk

Esittely

Tavoitteet:

Tiedät, millaisia luontolähtöisiä toimintaympäristöjä ja menetelmiä voidaan käyttää eri asiakasryhmien kuntoutumisen edistämisessä.
Osaat arvioida asiakkaan tuen tarvetta.
Tunnet, miten eri toimintaympäristöillä vastataan asiakkaan tuen tarpeisiin.
Tiedät, mitä luontolähtöinen toiminta edellyttää ohjaustyöltä.
Ymmärrät luovuuden, itseilmaisun ja leikillisyyden merkityksen kuntoutumisessa.

 

Sisältö ja toteutus:

Millaisia luontolähtöisiä toimintaympäristöjä ja menetelmiä voidaan käyttää eri asiakasryhmien kuntoutumisen edistämisessä?
Miten arvioidaan asiakkaan tuen tarvetta?
Miten eri toimintaympäristöillä vastataan asiakkaan tuen tarpeisiin?
Mitä luontolähtöinen toiminta edellyttää ohjaustyöltä?
Mikä on luovuuden, itseilmaisun ja leikillisyyden merkitys kuntoutumisessa?

 

Ajankohta ja ilmoittautuminen:

1.10.2019 – 30.11.2019, verkkokurssi.

Ilmoittautuminen 22.9 mennessä Xamkin sivuilta.

 

Lisätietoja:

Seija Nissinen ja Lea Saari-Kääriäinen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Maakunta
Etelä-Savo

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Avoin korkeakoulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
60e

yhteistyössä mukana: