Suomen ympäristöopisto: Täydennyskoulutusta varhaiskasvattajille 2018

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Suomen ympäristöopisto: Täydennyskoulutusta varhaiskasvattajille 2018

Esittely

Metsä oppimisympäristönä ja seikkailu menetelmänä

 

Voiko ulkona oppia?

Miten hyödyntää lähimetsää oppimisympäristönä?

Miten voin soveltaa seikkailukasvatusta varhaiskasvatuksessa?

Ulos oppimaan -koulutuksissa tutustutaan käytännössä monipuolisiin opetusmenetelmiin, joita voi käyttää lähiympäristössä ja –luonnossa.

 

 

Koulutuksia on tarjolla varhaiskasvatuksen henkilöstölle vuoden 2018 kevät-lukukauden ajan teemoilla Jos metsään haluat mennä nyt ja Oisin jo valmis seikkailuun. Koulutukset ovat 2 opintopisteen laajuisia ja niihin sisältyy varsinaisen koulutuspäivän lisäksi ennakko- ja jälkitehtävä. Koulutus on suunnattu kaikille esiopetuksen tai varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville.

 

Osallistujat voivat koulutuksissa syventää luonto- ja ympäristökasvatuksen osaamistaan. Vertaisoppimista hyödynnetään jakamalla kokemuksia ja teemaan liittyviä toimintaideoita sekä menetelmäosaamista.

 

Koulutuksen järjestää Suomen ympäristöopisto SYKLI yhdessä Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton ja LYKE -verkoston kanssa. Koulutus on osa kansallista ULOS OPPIMAAN varhaiskasvattajille -hanketta.

 

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetushenkilöstön täydennyskoulutusta ja osallistujille maksuton. Osallistujat vastaavat itse matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksista.

 

Lisätietoja: http://www.emaileri.fi/g/l/231847/62011860/1491651/2148/855/8

 

 

JOS METSÄÄN HALUAT MENNÄ NYT - METSÄ OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

 

 

08.03.2018 HÄMEENLINNA, Aulangon päiväkoti, Katajistontie 2

20.03.2018 SEINÄJOKI, Luontotalo Käpälikkö, Kyrkösvuorentie 26

22.03.2018 OULU, Alakööki, Hupisaarten kaupunginpuisto

05.04.2018 ESPOO, Villa Elfvikin luontotalo, Elfvikintie 4

 

 

OISIN VALMIS JO SEIKKAILUUN – SEIKKAILU MENETELMÄNÄ

 

 

27.04.-28.04.18 VIRRAT, Nuorisokeskus Marttinen, Herrasentie 16

08.06.-09.06.18 VIRRAT, Nuorisokeskus Marttinen, Herrasentie 16

Maakunta

Palvelumuodot

Koulutusmuoto

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
e

yhteistyössä mukana: