Snellman-kesäyliopisto: Luontohoiva-ohjaajakoulutus (10 op)

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Snellman-kesäyliopisto: Luontohoiva-ohjaajakoulutus (10 op)

Koulutuksen järjestäjä:

Snellman-kesäyliopisto

 

Ajankohta ja paikka:

6.4.-7.9.2020, Kuopio, Haapaniemankatu 40, 70110 Kuopio.

Esittely

Jakso ma-ti 6.-7.4.2020 klo 9-16,

Teemu Peuraniemi• Suomalainen Green Care –toiminta; erityispiirteet• Peruskäsitteet• Hoivan ja voiman käsitteet• Voimavarakeskeisyys hoiva- ja kuntoutustyössä.

 

Esteettömyysjakso ma 4.5.2020 klo 9-16, Kirsi SalonenLuonnon hyvinvointivaikutukset ja luontointerventiot (luontoperustaiset interventiot)• Aiheeseen liittyvät keskeiset teoriat ja tutkimukset eko- ja ympäristöpsykologian alalta• Luontointerventioihin (mm. Luonnosta Virtaa –interventio) tutustuminen.

 

Käytännössäjakso ma 1.6.2020 klo 9-16, Kirsi Salonen• Luontointerventioiden ohjaaminen teoriassa ja käytännössä• Erilaiset luontoperustaiset menetelmät ja työkalut (teoria ja käytäntö)• Lähiluonnon merkitys.

 

Luontointerventioissajakso ma-ti 10.-11.8.2020 klo 9-16, Suvi Saarinen• Green Care –laatu sekä toiminnan eettisyys ja turvallisuus• Green Care –työkirja toiminnan tukena.

 

Lisää luontoperustaisia menetelmiä ja niiden ohjaamisesta teoriassa ja käytännössäjakso ma 7.9.2020 klo 9-16, Kirsi Salonen ja Teemu Peuraniemi.

 

Koulutuksen päätös: kehittämistehtävien arviointia.

 

Luontoympäristö ja työhyvinvointiKoulutuskokonaisuus (10 op) muodostuu seuraavista osa-alueista:Lähipäivien (7 pv) teoriaosuuksista, keskusteluista ja ohjatuista käytännön harjoituksistaLähipäivien välissä suoritettavista tehtävistä ja oheiskirjallisuuteen perehtymisestä (etätehtävissä ryhmätason palaute)Koulutuksen aikana laadittavasta omaan työhön sovellettavasta kehittämistyöstä, josta kouluttajat antavat jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisen palautteen. Kehittämistehtävä voi olla esimerkiksi kirjallinen toimintasuunnitelma, jossa suunnitellaan ja kuvataan, miten luontoympäristöä ja luonnon elementtejä hyödynnetään omien asiakkaiden kanssa, oman yksikön toiminnassa ja työhyvinvoinnin tukena tmv.

 

Kohderyhmä:

 
Mm. ikäihmisten, muistisairaiden, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden, pitkäaikaistyöttömien ja vammaisten ihmisten kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, vapaaehtoistyöntekijät ja muut aiheesta kiinnostuneet, jotka haluavat kehittää osaamistaan luontoavusteisten työmenetelmien käytöstä asiakastyössä sekä oman hyvinvoinnin tukena.

 

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautumiset 18.3.2020 mennessä.

 

Lisätietoja:

Anita Kaihoranta-Venäläinen, anita.kaihoranta-venalainen@snellmankesayliopisto.fi

Maakunta
Pohjois-Savo

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Täydennyskoulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
930e

yhteistyössä mukana: