Puutarhaterapia ja Green Coach -koulutus 30 op. Lahti

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Puutarhaterapia ja Green Coach -koulutus 30 op. Lahti

Koulutuksen järjestäjä:

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Niemenkatu 73, 15140 Lahti

 

Kohderyhmä ja tavoite:

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset, yritysten henkilöstö ja muut asiasta kiinnostuneet.

Koulutus antaa valmiudet toteuttaa puuutarhaterapeuttista sekä työ- ja toimintakykyä vahvistavaa Green Care / Green Coach -toimintaa eri asiakasryhmien kanssa. Opinnot antavat valmiuksia oman alan erilaisiin puutarhaterapeuttisiin työtapoihin, toiminnan yleiseen kehittämiseen, asiakas-, oppilas- ja potilastyön suunnitteluun, toteuttamiseen sekä arviointiin.

 

Koulutuksen sisältö:

 

Perusopinnot 15 op (5+10)

 
1. Puutarhaterapian / terapeuttisen puutarhanhoidon perusopinnot 5 op
Tavoite Koulutettava tuntee puutarhaterapian/ terapeuttisen puutarhanhoidon ja
green care-ajattelun peruslähtökohdat ja teoreettiset viitekehykset.
 
2. Ammatilliset teoriaopinnot 10 op
Tavoite Teoriaopinnot perehdyttävät osallistujan puutarhaterapian ja coachingin teorioihin sekä niiden soveltamiseen asiakastyössä. Lisäksi tutustutaan psykoterapian suuntauksien ja terapeuttisen työn sisältöihin sekä psyykkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden ylläpitämisen menetelmäopintoihin.
 
Lisäksi opiskellaan palvelumuotoilua, fyysisen ympäristön, esteettisyyden ja
elämyksellisyyden merkityksiä ihmisen kokemistodellisuudelle ja aistielämyksille.
 
Syventävät opinnot 15 op (sisältää käytännön harjoittelun)
 
Tavoite Koulutettava saa lisävalmiuksia toimia erilaisten asiakasryhmien kanssa
viherympäristössä. Opintojaksolla tutustutaan mm. Garden Therapy sovelluksiin eri
ikäisten ihmisten kanssa esimerkkinä luontokoulutoiminta ja terapiapuutarhatoiminta

 

Ajankohta ja kesto:

23.11.2018 - 24.08.2019, sisältää 16 lähiopetuspäivää, etäseminaarin ja harjoittelujakson.

 

Ilmoittautuminen:

28.10.2018 mennessä Päijät-Hämeen Kesäyliopiston sivuilta sekä laatimalla vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen: info@paijathameenkesayliopisto.fi.

 

Koulutuksen sivut ja tarkemmat tiedot:

Puutarhaterapia ja Green Coach -koulutus

 

Lisätietoja:

Koulutuksen sisältöä koskevat asiat: Riitta Suonpää, Valkoinen talo Finland, riitta.suonpaa@valkoinentalofinland.fi, p. 040 0833 441
Muut asiat: Tiina Laurikainen, Päijät-Hämeen kesäyliopisto, tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi, p. 050 375 4977

Esittely

Maakunta
Päijät-Häme

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Täydennyskoulutus Vapaan sivistystyön koulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
2900e

yhteistyössä mukana: