Luontoyhteysmenetelmät opetus- ja ohjaustyössä

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Luontoyhteysmenetelmät opetus- ja ohjaustyössä

Koulutuksen järjestäjä

Jyväskylän kesäyliopisto / Sammalsielu, Osma Naukkarinen, osma{at]sammalsielu.fi

Esittely

Kurssilla saat syventävää tietoa luontoyhteyden merkityksestä ihmisille: Miksi luonto "parantaa" ja mikä meitä nykyelämäntavassa sairastuttaa? Lisäksi saat tietoa, taitoa ja varmuutta ohjata luonnon terveysvaikutuksia hyödyntäviä luontoyhteysharjoituksia erilaisille ryhmille.

 

Luontoyhteysharjoituksissa hiljennytään ja herkistytään ohjatusti muuhuun luontoon sekä omiin aisteihin ja tunteisiin, jolloin uusia näköaloja, oivalluksia ja ratkaisumalleja herää oman mielenmaiseman peilautuessa ympäröivään luontoon ja löytäessä siihen yhteyttä. Samalla kiireetön luonnossa oleminen vaikuttaa niin psyykkiseen kuin fyysisenkiin terveyteen myönteisesti. Harjoitusten tarkoituksena voi olla esimerkiksi stressistä palautuminen, ryhmähengen nostaminen, luontoyhteyden vahvistaminen tai oman elämäntilanteen parantava reflektointi luonnon avulla.

 

Kurssipäivät koostuvat luonnon hyvinvointivaikutuksiin sekä luontoyhteyden merkitykseen liittyvästä tiedosta, luontoyhteysharjoitusten ohjaamisen perusteista sekä käytännön harjoituksista ulkona.

 

Kurssin aihealueet:

- Luontoyhteysharjoituksia ulko- ja sisätiloissa

- Tutkimustietoa luonnon terveysvaikutuksista

- Ekopsykologia

- Luontoyhteysharjoitusten ohjaaminen erilaisille ryhmille

- Lasten ja nuorten luontoyhteys

 

Kurssin ohjaaja, Osma Naukkarinen, on eräopas ja luontoyhteyden ohjaaja, jolla on kokemusta niin lapsi-, nuoriso- kuin aikuisryhmienkin ohjaamisesta luonnossa.

 

Kohderyhmä:

Kurssi sopii erityisesti opetus-, kasvatus- tai ohjaustyötä tekeville, jotka haluavat hyödyntää luontoympäristön terveysvaikutuksia työssään. Se sopii kuitenkin myös kaikille, jotka haluavat syventää omaa suhdettaan luontoon, sillä kurssilla opituilla tiedoilla ja taidoilla luontoympäristön myönteiset vaikutukset voi ottaa helposti osaksi omaa elämää.

 

Ajankohta:

23.-24.11.2019

 

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautumiset 8.11 mennessä täältä.

Maakunta
Keski-Suomi

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Lyhytkurssi

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
135e

yhteistyössä mukana: