Luontoyhteysmenetelmät opetus- ja ohjaustyössä

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Luontoyhteysmenetelmät opetus- ja ohjaustyössä

Järjestäjä:

Jyväskylän kesäyliopisto / Sammalsielu, Osma Naukkarinen, osma[at]sammalsielu.fi

Esittely

Kurssilla saat syventävää tietoa luontoyhteyden merkityksestä ihmisille sekä tietoa, taitoa ja varmuutta ohjata luonnon terveysvaikutuksia hyödyntäviä luontoyhteysharjoituksia erilaisille ryhmille. Sivuamme myös luonnon merkitystä suomalais-ugrilaisessa perinteessä ja mytologiassa.

 

Luontoyhteysharjoituksissa hiljennytään ja herkistytään ohjatusti luontoon sekä omiin aisteihin ja tunteisiin, jolloin uusia näköaloja, oivalluksia ja ratkaisumalleja herää oman mielenmaiseman peilautuessa ympäröivään luontoon. Samalla kiireetön luonnossa oleminen vaikuttaa niin psyykkiseen kuin fyysisenkiin terveyteen myönteisesti. Harjoitusten tarkoituksena voi olla esimerkiksi stressistä palautuminen, ryhmähengen tukeminen tai oman elämäntilanteen parantava reflektointi luonnon avulla. Kurssipäivät koostuvat luonnon hyvinvointivaikutuksiin sekä luontoyhteyden merkitykseen liittyvästä tiedosta, luontoyhteysharjoitusten ohjaamisen perusteista sekä käytännön harjoituksista ulkona.

 

Kurssin aihealueet:

- Luontoyhteysharjoituksia ulko- ja sisätiloissa

- Tutkimustietoa luonnon terveysvaikutuksista

- Ekopsykologia - Luontoyhteysharjoitusten ohjaaminen erilaisille ryhmille

- Lasten ja nuorten luontoyhteys

 

Kohderyhmä:

Kurssi sopii erityisesti opetus-, kasvatus- tai ohjaustyötä tekeville, jotka haluavat hyödyntää luontoympäristön terveysvaikutuksia työssään. Se sopii kuitenkin myös kaikille, jotka haluavat syventää omaa suhdettaan luontoon, sillä kurssilla opituilla tiedoilla ja taidoilla luontoympäristön myönteiset vaikutukset voi ottaa helposti osaksi omaa elämää.

 

Ajankohta:

9.3.-10.3.2019

 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:

Jyväskylän kesäyliopisto

Maakunta
Keski-Suomi

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Lyhytkurssi

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
135e

yhteistyössä mukana: