Luonnosta hyvinvointia ja palveluita - Green Care ja Blue Care

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Luonnosta hyvinvointia ja palveluita - Green Care ja Blue Care

Koulutuksen järjestäjä: Satakunnan ammattikorkeakoulu, Samk, avoin amk.

Koulutuspaikka: verkko-opinnot

 

Koulutuksen sisältö:

Luonnon hyvinvointivaikutukset, luontosuhde, Green Care ja Blue Care, Green Care -palveluiden peruselementit ja -edellytykset, luontoon perustuvat toimintamuodot ja -ympäristöt, Green Care -palveluiden asiakasryhmät ja asiakastarpeet, alan itsesääntely ja laatumerkit, laadukas Green Care -palvelu, vesiluonnon mahdollisuudet hyvinvointipalveluissa, luontolähtöisten hyvinvointipalveluiden suunnittelu.

 

Koulutuksen kohderyhmä:

Ammattikorkeakouluopiskelijat, alan palveluntuottajat ja yrittäjät, LuontoVoima ja LuontoHoiva-laatumerkkien hakijat.

 

Ajankohta: Jakson voi suorittaa 17.01.-15.12.2019 välisenä aikana omaan tahtiin.

Laajuus: 5 op

Hinta: 50 €

 

Koulutuksen hakuaika: 13.11.2018 - 15.11.2019 koulutuksen sivulta.

 

Lisätietoja: Maarika Iijolainen, maarika.iijolainen@samk.fi

 

Opintojakso on Green Care Finland ry:n hyväksymä koulutus ja antaa Green Care teoreettisen osaamisen pätevyyden hakiessa palveluille laatumerkkiä.

Esittely

Maakunta
Valtakunnallinen

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
50e

yhteistyössä mukana: