Lapin AMK: Luonto yksilön hyvinvoinnin tukena, 5 op

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Lapin AMK: Luonto yksilön hyvinvoinnin tukena, 5 op

Järjestäjä:

Lapin AMK, Arja Jääskeläinen ja Reeta Sipola, arja.jaaskelainen@lapinamk.fi, reeta.sipola@lapinamk.fi

 Rovaniemi, Jokiväylä 11

Esittely

Opiskelijat osallistuvat kehittämistyöhön, jonka tavoitteena on perehtyä Green Care -menetelmiin sekä soveltaa yksilökeskeisen elämänsuunnittelun menetelmää (YKS/PCP) luontotoiminnan valinnassa ja toteuttamisessa.

 

Opiskelija omaksuu yksilökeskeisen elämänsuunnittelun ja luontoon tukeutuvien menetelmien periaatteet ja työtavat. Hän osaa soveltaa oppimaansa, hankkia uutta tietoa sekä ideoida ja kehittää yhdessä toisten osallistujien kanssa menetelmien ja niihin liittyvien työtapojen soveltamista. Opiskelija osaa tuoda esille omat erityistaitonsa ja mielenkiinnon kohteensa ja käyttää niitä yhteisessä kehittämistyössä.

 

Sisältö:

- Luontolähtöiset menetelmät

- Osallisuus ja Green Care

- Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu ja sen omakohtainen soveltaminen luontosuhteessa

- Kehittämistyöhön osallistuminen

- Kehittämistehtävän valinta, toteutus ja yhteinen jakaminen

 

Toteutus:

Lähitunneilla painottuu yhdessä tekeminen ja toiminnallisuus. Itsenäinen opiskelu sisältää sekä yksintyöskentelyä että pienryhmissä työskentelyä.

Pakollisia lähiopiskelupäiviä on 4:

29.5. klo 8.15.-14.00

4.6 klo 8.15. - 16.00

5.6. klo 8.15. - 16.00

15.8. klo 8.15.-16.00

 

Kohderyhmä:

Monialainen opintojakso soveltuu kaikille jotka ovat kiinnostuneita luonnon hyvinvointivaikutusten hyödyntämisestä ja yksilökeskeisestä suunnittelusta ihmisen hyvinvoinnin tukena.

 

Ajankohta:

29.5.2019 - 15.8.2019.

 

Haku:

Opintojakso toteutetaan avoimen AMKin kesäopintoina. Haku avoinna 16.5. saakka Meerkadossa, osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Max. 20 osallistujaa.

 

Lisätietoja.

Maakunta
Lappi

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Täydennyskoulutus Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
50e

yhteistyössä mukana: