Lapin AMK: Green Care perusteet, 5op

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Lapin AMK: Green Care perusteet, 5op

Järjestäjä:

Lapin AMK, Reeta Sipola, reeta.sipola@lapinamk.fi

Rovaniemi, Jokiväylä 11

Esittely

Esittely: Green Care Pro perusteet –jakso antaa valmiudet ymmärtää luonnon vaikuttavuutta Green Care -toiminnan perustana sekä tietoa ja välineitä yksilölliseen luontosuhteen tarkasteluun ja tukemiseen.

 

Opintojaksolla opit erottamaan Green Care –toiminnan muusta luontolähtöisestä toiminnasta. Lisäksi saat vahvan perustan alaan liittyvistä käsitteistä ja laatutyöstä, sekä tutustut alan toimintakenttään.

•Luonnon hyvinvointivaikutukset vaikuttavuuden perustana

•Luontosuhteen ja ohjaustaitojen merkitys toiminnassa

•Toimintaan liittyvät peruskäsitteet

•Monialainen toimintakenttä

•Toiminnan laatutyö Opintojakso toteutetaan yhtä lähipäivää lukuun ottamatta verkkototeutuksena.

 

Lisätietoa Green Care Pro -opinnoista osoitteessa www.greencarekoulutus.fi

 

Opintojakson tavoitteet:

1.Opiskelija ymmärtää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, tuntee vaikuttavuuden taustateorioita sekä luonnon vaikuttavuuden esimerkkejä sekä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja ymmärtää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa.

-Osaa luokitella luonnon tuottamia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ja selittää niiden syntymekanismeja -Osaa arvioida omaa luontosuhdetta ja valita keinoja sen vahvistamiseen

-Osaa tukea asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti

 

2.Opiskelija tuntee Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit, osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta sekä tuntee Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.

-Osaa analysoida Green Caren kokonaislaatua ja sen osatekijöitä

-Osaa arvioida ja tulkita Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä

-Osaa arvioida Green Care -toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa

-Osaa kuvata GC-toimijakentän (kansallisen ja kansainvälisen) piirteitä

 

Kohderyhmä:

Koulutus sopii Green Care -toiminnasta kiinnostuneille, aiempaa Green Care -osaamista ei vaadita. Opintojakso sopii myös täydentäviin opintoihin sote-, kasvatus-, matkailu-, ja luovien alojen opiskelijoille.

 

Ajankohta:

Kurssiaika: 27.5.2019 - 12.7.2019. Aloituswebinaari 28.5.2019 klo 17.00-19.00. Webinaari 19.6.2019 klo 17.00-20.00. Lähipäivä 3.7.2019. klo 8.15. - 16.00. 

 

Haku:

Avoimen AMKin kesäopintojakso, osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Haku avoinna 16.5.2019 saakka. Ilmoittautuminen ja maksu Meerkadon kautta. Max. 20 osallistujaa. 

 

Lisätietoja

 

Maakunta
Lappi

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Täydennyskoulutus Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
50e

yhteistyössä mukana: