Lapin AMK: Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt 5 op

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Lapin AMK: Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt 5 op

Järjestäjä:

Lapin AMK, Reeta Sipola, reeta.sipola@lapinamk.fi

Rovaniemi, Jokiväylä 11

Esittely

Koulutuksen tavoite:

Opiskelija osaa määritellä omalla alallaan keskeiset asiakkuudet ja hyvinvointitavoitteet:

- osaa orientoitua asiakkaiden kohtaamiseen ikäryhmäperusteisesti, erityispiirteiden mukaan ja ilmiöpohjaisesti

- osaa ottaa huomioon asiakkaan ja hänen erityistarpeensa Green Care toimintaympäristössä

- tunnistaa ja osaa nimetä asiakkaan tavoitteita

- osaa yhdistää Green Care osaamista , suhteessa asiakkaan hyvinvointitavoitteisiin

 

Opiskelija osaa analysoida Green Care toimintaympäristöjä ja suunnitella niiden soveltuvuutta Green Care toimintaan:

- hallitsee Green Care toimintaympäristön käsitteet ja osaa soveltaa niitä asiakastyöhön

- ymmärtää oman ohjauksen merkityksen Green Care-toiminnassa ja -ympäristössä

- osaa analysoida ja muokata Green Care toimintaympäristöä asiakaslähtöisesti huomioiden ympäristön saavutettavuuden, passiivisen ja aktiivisen luonnon kokemuksen, person-environment näkökulman sekä ympäristön soveltuvuuden eri käyttötarkoituksiin ja asiakastarpeisiin

 

Opintojakso järjestetään yhtä lähipäivää lukuun ottamatta verkkototeutuksena.

 

Koulutuksen sisältö:

Erilaisiin asiakkuuksiin tutustuminen, tavoitteen asettaminen asiakastyössä ja asiakkaan toimintakyky sekä rajoitteet. Fyysinen- ja sosiaalinen toimintaympäristö sekä ohjauksen merkitys Green Care -toiminnassa osana sosiaalista ympäristöä. Green Care -ympäristön esteettömyys ja käytettävyys. Green Care -toimintaympäristön analyysi ja muokkaaminen asiakastarpeita varten.

 

Kohderyhmä:Edeltäväksi osaamiseksi suositellaan Green Care perusteet -opintojaksoa (katso lisätietoa Green Care Pro -opinnoista osoitteessa www.greencarekoulutus.fi).

 

Koulutus sopii Green Care -toiminnasta kiinnostuneille. Opintojakso sopii myös täydentäviin opintoihin sote-, kasvatus-, matkailu-, ja luovien alojen opiskelijoille.

 

Ajankohta:

Kurssin toteutusaika: 15.7.2019 - 30.8.2019. Aloituswebinaari 18.7.2019 klo 17.00 - 19.00. Ohjauswebinaari 7.8.2918 klo 17.00 - 19.00. Lähipäivä 27.8.2019 klo 8.15 - 16.00.

 

Haku:

Opintojakso toteutetaan avoimen AMKin kesäopintoina ja opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Haku avoinna 4.7.2019 saakka Meerkadossa. Max. 20 osallistujaa. 

 

Lisätietoja.

 

 

Maakunta
Lappi

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Täydennyskoulutus Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
50e

yhteistyössä mukana: