Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö, 10 op

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö, 10 op

Koulutuksen järjestäjä: Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry.

Koulutuspaikan osoite: Oulu, tarkemmat opetuspaikat ilmoitetaan kutsukirjeessä.

 

Koulutuksen sisältö:

Lähiopetuksessa tutustutaan koira-avusteisen työskentelyn perusteisiin ja eettisiin näkökulmiin, jotka ohjaavat työtä. Eri ammattialojen edustajat kertovat koira-avusteisesta työskentelystä omassa työssään. Koulutuksessa käsitellään koiran elekieltä sekä kasvatus-kuntoutuskoiran koulutukseen liittyviä asioita. Lähiopetukseen kuuluvat myös kontaktiharjoitukset koirien kanssa. Verkkotyöskentely keskittyy työmuodon teoreettisiin näkökulmiin. Verkkotyöskentely sisältää lisäksi ryhmäkeskusteluja ja kirjallisten töiden tekemistä. Verkko-opinnot täydentävät ja syventävät kontaktiopetuksessa hankittua tietoa.

 

Koulutus sisältää neljä lähiopetusviikonloppua: la–su 22.–23.9., 20.–21.10., 17.–18.11. ja 8.–9.12.2018 klo 9.00–16.00. Ensimmäisenä lähiviikonloppuna opiskellaan ilman koiria. Samalla sovitaan tarkempi aikataulu koirien kanssa työskentelyyn kurssin muina viikonloppuina. Koiran kanssa työskentelyssä painotetaan ammatillista näkökulmaa. Koulutukseen voi osallistua myös ilman koiraa.

 

Kohderyhmä: Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset, jotka tarvitsevat omassa asiakastyössään koira-avusteisia metodeja.

 

Ajankohta ja kesto: 22.09.-09.12.2018, 8 lähiopetuspäivää

Laajuus: 10 op

Koulutuksen hinta: 1290 €

Koulutusmuoto: Täydennyskoulutus

 

Ilmoittautuminen:

07.09.2018 mennessä Pohjois-Pohjanmaan Kesäyliopiston sivuilta koulutusvälilehden alta.

Lisäksi lähetetään Jyväskylän ammattikorkeakoulun koulutussihteerille Paula Klemolalle, paula.klemola@jamk.fi, sähköpostitse yksi A4-sivuinen liite, jossa tulee ilmetä seuraavat asiat: koirakon mahdollinen aikaisempi työkokemus ja suunnitelma kuinka aiot hyödyntää koira-avusteista menetelmää työssäsi tulevaisuudessa. Lisäksi voit kertoa koiran iän ja rodun sekä oletko yhdistyksen jäsen ja onko koirakko suorittanut yhdistyksen soveltuvuuskokeen.

 

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Esittely

Maakunta
Pohjois-Pohjanmaa

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Täydennyskoulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
1290e

yhteistyössä mukana: