JAMK: Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
JAMK: Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö

Esittely

Aika
15.09.2017 - 15.12.2017


Ilmoittautumiset
01.08.2017 mennessä


Paikka
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä


Kohderyhmä
Sosiaali- ja terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset, jotka tarvitsevat omassa asiakastyössään koira-avusteisia metodeja.


Tavoite
Koulutus antaa osallistujalle valmiuksia hyödyntää koira-avusteista metodia omalla alallaan. Koulutuksen käytyään osallistuja tuntee menetelmän hyötyjä ja rajoitteita sekä osaa soveltaa koira-avusteisia metodeja asiakastyöhön.


Sisältö
Lähiopetuksessa tutustutaan koira-avusteisen työskentelyn perusteisiin ja eettisiin näkökulmiin, jotka ohjaavat työtä. Eri ammattialojen edustajat kertovat koira-avusteisesta työskentelystä omassa työssään. Kurssilla käsitellään koiran elekieltä sekä kasvatus-kuntoutuskoiran koulutukseen liittyviä asioita. Lähiopetukseen kuuluvat myös kontaktiharjoitukset koirien kanssa. Verkkotyöskentely keskittyy työmuodon teoreettisiin näkökulmiin. Verkkotyöskentely sisältää lisäksi ryhmäkeskusteluja ja kirjallisten töiden tekemistä. Verkko-opinnot täydentävät ja syventävät kontaktiopetuksessa hankittua tietoa.


Koulutus sisältää 4 lähiopetusviikonloppua:

15.9.-16.9.2017 (pe–la)

6.10.-7.10.2017 (pe-la)

10.11.-11.11.2017 (pe-la)
14.12.-15.12.2017 (to-pe)

Ensimmäisenä lähiviikonloppuna opiskellaan ilman koiria. Samalla sovitaan tarkempi aikataulu koirien kanssa työskentelyyn kurssin muina viikonloppuina. Koiran kanssa työskentelyssä painotetaan ammatillista näkökulmaa. Koulutukseen voi osallistua myös ilman koiraa. Yhdistyksen soveltuvuuskokeen (http://www.kasvatus-kuntoutuskoirat.fi/) läpäiseminen tukee sitä, että voi jatkossa työskennellä oman koiransa kanssa. Soveltuvuuskokeeseen on mahdollista osallistua ennen koulutusta (tiedot yhdistyksen nettisivuilla) tai koulutuksen yhteydessä.


Hinta
970 € + alv 24% sisältäen opetuksen (lähijaksot ja etäopetus), sähköisen opetusmateriaalin sekä ensimmäisenä ja viimeisenä lähiopetuspäivänä kahvin/teen. Koulutuksen osallistuja vastaa itse majoituksesta sekä ruokailusta lähiopetuspäivinä.


Lisätietoja
Ilmoittautuminen ja toteutus: Suvi Salminen, koulutussuunnittelija, 050 372 2678, suvi.salminen@jamk.fi 

Sisältö

Heidi Kihlström-Lehtonen, lehtori, heidi.kihlstrom@jamk.fi


Lisätietoja ilmoittautumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 1.8.2017 mennessä. 
Lisäksi pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen paivi.vaananen@jamk.fi yksi A4-sivuinen liite jossa pyydetään kertomaan seuraavat asiat: koiran ikä ja rotu, koirakon mahdollinen aikaisempi työkokemus ja kuinka aiot hyödyntää koira-avusteista menetelmää työssäsi tulevaisuudessa, yhdistyksen jäsenyys sekä onko koirakko suorittanut yhdistyksen soveltuvuuskokeen.

Koulutukseen otetaan enintään 22 osallistujaa ja koulutuksen toteuttamisedellytyksenä on 16 osallistujaa. Valinnoissa otetaan huomioon hakijan koulutustausta ja koira-avusteisen menetelmän hyödynnettävyys omassa työssä, Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n jäsenyys sekä mahdollinen koiran soveltuvuuskokeen läpäisy http://www.kasvatus-kuntoutuskoirat.fi/. Tasavertaisten hakijoiden kesken ratkaisee ilmoittautumisjärjestys. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnoista.

Maakunta

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Täydennyskoulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus

Koulutuksen hinta
970e

yhteistyössä mukana: