Jamk: Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö, 10 op

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Jamk: Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö, 10 op

Koulutuksen järjestäjä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jamk

Koulutuspaikka: Jamk, Hyvinvointi, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

 

Koulutuksen sisältö:

Koulutus antaa osallistujalle valmiuksia hyödyntää koira-avusteista metodia omalla alallaan. Koulutuksen käytyään osallistuja tuntee menetelmän hyötyjä ja rajoitteita sekä osaa soveltaa koira-avusteisia metodeja asiakastyöhön. Lähiopetuksessa tutustutaan koira-avusteisen työskentelyn perusteisiin ja eettisiin näkökulmiin, jotka ohjaavat työtä. Käsitellään koiran elekieltä sekä kasvatus-kuntoutuskoiran koulutukseen liittyviä asioita. Lähiopetukseen kuuluvat myös kontaktiharjoitukset koirien kanssa. Verkkotyöskentely keskittyy työmuodon teoreettisiin näkökulmiin. Verkkotyöskentely sisältää ryhmäkeskusteluja ja kirjallisten töiden tekemistä. Koulutus sisältää 4 lähiopetusviikonloppua. Koulutukseen voi osallistua myös ilman koiraa.

 

Kohderyhmä: Sosiaali-, ja terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset, jotka tarvitsevat omassa asiakastyössään koira-avusteisia metodeja.

 

Ajankohta: 01.02.-10.05.2019

Laajuus: 10 op

Hinta: 1240 €

 

Ilmoittautuminen: 30.12.2018 mennessä koulutuksen sivulta. Lisäksi pyydetään lähettämään Sanna Peltolalle (sanna.peltola@jamk.fi) max. yksi A4-sivuinen liite, jossa tulee ilmetä seuraavat asiat:

- koirakon mahdollinen aikaisempi työkokemus

- suunnitelma kuinka aiot hyödyntää koiraavusteista menetelmää työssäsi tulevaisuudessa

- koiran ikä ja rotu

- onko koirakko suorittanut Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n soveltuvuuskokeen

 

Lisätietoja: Sanna Peltola, koulutussuunnittelija, sanna.peltola@jamk.fi, puh. 040 560 7927

Esittely

Maakunta
Keski-Pohjanmaa

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Täydennyskoulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
1240e

yhteistyössä mukana: