Jamk: Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt, 5 op

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Jamk: Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt, 5 op

Koulutuksen järjestäjä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jamk.

Koulutuspaikka: Jamk Hyvinvointiyksikkö, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

 

Koulutuksen tavoite:

Opiskelija osaa määritellä omalla alallaan keskeiset asiakkuudet ja hyvinvointitavoitteet:
- osaa orientoitua asiakkaiden kohtaamiseen ikäryhmäperusteisesti, erityispiirteiden mukaan ja ilmiöpohjaisesti
- osaa ottaa huomioon asiakkaan ja hänen erityistarpeensa Green Care toimintaympäristössä
- tunnistaa ja osaa nimetä asiakkaan tavoitteita
- osaa yhdistää Green Care osaamista , suhteessa asiakkaan hyvinvointitavoitteisiin
 
Opiskelija osaa analysoida Green Care toimintaympäristöjä ja suunnitella niiden soveltuvuutta Green Care toimintaan:
- hallitsee Green Care toimintaympäristön käsitteet ja osaa soveltaa niitä asiakastyöhön
- ymmärtää oman ohjauksen merkityksen Green Care-toiminnassa ja -ympäristössä
- osaa analysoida ja muokata Green Care toimintaympäristöä asiakaslähtöisesti huomioiden ympäristön saavutettavuuden, passiivisen ja aktiivisen luonnon kokemuksen, person-environment näkökulman sekä ympäristön soveltuvuuden eri käyttötarkoituksiin ja asiakastarpeisiin

 

Koulutuksen sisältö:

Erilaisiin asiakkuuksiin tutustuminen, tavoitteen asettaminen asiakastyössä ja asiakkaan toimintakyky sekä rajoitteet. Fyysinen- ja sosiaalinen toimintaympäristö sekä ohjauksen merkitys Green Care -toiminnassa osana sosiaalista ympäristöä. Green Care -ympäristön esteettömyys ja käytettävyys. Green Care -toimintaympäristön analyysi ja muokkaaminen asiakastarpeita varten.

 

Ajankohta: 02.01.-08.03.2019

Laajuus: 5 op

Hinta: 75 €

 

Koulutuksen hakuaika: 16.12.2018 mennessä koulutuksen sivulta.

 

Lisätietoja: Heidi Kihlström, heidi.kihlstrom@jamk.fi tai Mari Kantanen, mari.kantanen@jamk.fi. Ilmoittautumisesta lisätietoja antaa hyvi.avoinamk@jamk.fi.

 

Esittely

Maakunta
Keski-Suomi

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Täydennyskoulutus Avoin korkeakoulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
75e

yhteistyössä mukana: