Jamk: Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt, 5 op

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Jamk: Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt, 5 op

Koulutuksen järjestäjä

Jamk

Esittely

Erilaisiin asiakkuuksiin tutustuminen, tavoitteen asettaminen asiakastyössä ja asiakkaan toimintakyky sekä rajoitteet. Fyysinen- ja sosiaalinen toimintaympäristö sekä ohjauksen merkitys Green Care toiminnassa osana sosiaalista ympäristöä. Green Care ympäristön esteettömyys ja käytettävyys. Green Care toimintaympäristön analyysi- ja muokkaaminen asiakastarpeita varten.

 

Tavoite:

 

Opiskelija osaa määritellä omalla alallaan keskeiset asiakkuudet ja hyvinvointitavoitteet:
- Opiskelija osaa orientoitua asiakkaiden kohtaamiseen ikäryhmäperusteisesti, erityispiirteiden mukaan ja ilmiöpohjaisesti
- Opiskelija osaa ottaa huomioon asiakkaan ja hänen erityistarpeensa Green Care toimintaympäristössä
- Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä asiakkaan tavoitteita
- Opiskelija osaa yhdistää Green Care osaamista , suhteessa asiakkaan hyvinvointitavoitteisiin

Opiskelija osaa analysoida Green Care toimintaympäristöjä ja suunnitella niiden soveltuvuutta Green Care toimintaan:
- Opiskelija hallitsee Green Care toimintaympäristön käsitteet ja osaa soveltaa niitä asiakastyöhön
- Opiskelija ymmärtää oman ohjauksen merkityksen Green Care-toiminnassa ja -ympäristössä
- Opiskelija osaa analysoida ja muokata Green Care toimintaympäristöä asiakaslähtöisesti huomioiden ympäristön saavutettavuuden, passiivisen ja aktiivisen luonnon kokemuksen, person-environment näkökulman sekä ympäristön soveltuvuuden eri käyttötarkoituksiin ja asiakastarpeisiin.

 

Toteutus:

Etä- ja kontaktiopiskelu, toteutustapa: itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely lähipäivässä ja- verkossa, asiantuntijaluennot sekä opiskelijan itse järjestämä tutustumiskäynti / vierailu Green Care -ympäristössä.

 

Ajankohta ja ilmoittautuminen:

28.10.2019 - 20.12.2019. Ilmoittautuminen 13.10.2019. Jamkin sivuilta.

 

Lisätietoja:

Heidi Kihlström ja Mari Kantanen (etunimi.sukunimi@jamk.fi).

Maakunta
Keski-Suomi

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Avoin korkeakoulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
75e

yhteistyössä mukana: