Jamk: Green Care -perusteet, 5 op

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Jamk: Green Care -perusteet, 5 op

Koulutuksen järjestäjä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jamk

Koulutuspaikka: Jamk Hyvinvointiyksikkö, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

 

Koulutuksen sisältö:

Opiskelija ymmärtää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, tuntee vaikuttavuuden taustateorioita sekä luonnon vaikuttavuuden esimerkkejä sekä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja ymmärtää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa. Opiskelija osaa luokitella luonnon tuottamia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ja selittää niiden syntymekanismeja, arvioida omaa luontosuhdetta ja valita keinoja sen vahvistamiseen sekä osaa tukea asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti.

Opiskelija tuntee Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit, osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta sekä tuntee Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa. Opiskelija osaa analysoida Green Caren kokonaislaatua ja sen osatekijöitä, arvioida ja tulkita Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä, osaa arvioida Green Care toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa sekä kuvata GC-toimijakentän (kansallisen ja kansainvälisen) piirteitä.

 

Ajankohta: 11.03.-10.05.2019

Laajuus: 5 op

Hinta: 75 €

 

Koulutuksen hakuaika: 24.02.2019 mennessä koulutuksen sivulta.

 

Lisätietoja: Heidi Kihlström, heidi.kihlstrom@jamk.fi tai Mari Kantanen, mari.kantanen@jamk.fi. Ilmoittautumisesta lisätietoja antaa hyvi.avoinamk@jamk.fi.

Esittely

Maakunta
Keski-Suomi

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Täydennyskoulutus Avoin korkeakoulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
75e

yhteistyössä mukana: