Green Care Pro asiakkuudet ja toimintaympäristöt

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Green Care Pro asiakkuudet ja toimintaympäristöt

Koulutuksen järjestäjä

Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kajaani

 

Yhteyshenkilö

Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi

Esittely

Koulutuksen suorittanut saa valmiuksia kohdata erilaisia asiakkaita, tunnistaa heidän tarpeitaan ja tavoitteitaan sekä hyödyntää Green Care -menetelmiä asiakkaan hyvinvoinnin tukemisessa. Koulutuksessa perehdytään myös Green Care -toimintaympäristön analysointiin ja käyttöön asiakastyössä sekä ohjauksen kysymyksiin.

 

Green Care Pro asiakkuudet ja toimintaympäristöt on osa korkeakoulutasoista 20 op:n laajuista Green Care Pro -koulutuskokonaisuutta (yhteensä 4 * 5 op). Suoritettuasi koko 20 opintopisteen kokonaisuuden voit hakea koontitodistusta luonnon hyvinvointivaikutusten asiantuntijuudesta.

 

Kohderyhmä:

Koulutus sopii täydentäviin opintoihin sote-, kasvatus-, matkailu- ja luovien
alojen opiskelijoille. Green Care perusteet -opintoja suositetaan koulutusta edeltäviksi opinnoiksi.

 

Ajankohta ja kesto:

Koulutus käynnistyy 20.1.2020 alkaen KAMK:n verkko-oppimisympäristö devMoodlessa, jossa työskentely jatkuu koko opintojakson ajan. Laajuus 5op.

 

Hakeminen ja lisätiedot:

15.1.2020 mennessä. Opintoihin valitaan opiskelijat hakujärjestyksessä.

Lisätietoja.

Koulutuksen esite.

Maakunta
Kainuu

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Avoin korkeakoulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
75e

yhteistyössä mukana: