Green Care perusteet, 5 op

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Green Care perusteet, 5 op

Koulutuksen järjestäjä: Karelia ammattikorkeakoulu, avoin amk.

Koulutuspaikka: verkko-opinnot

 

Koulutuksen tavoite:

 • Ymmärrät GC peruselementtien ja perusedellytysten keskeisen sisällön
 • Ymmärrät luontohoivan ja luontovoiman erot
 • Tunnistat GC-palvelut muusta luontotoiminnasta
 • Tunnistat GC-toimintamuotojen ja -menetelmien pääkohdat
 • Ymmärrät luontosuhdekäsitteen ja siihen vaikuttavat osatekijät
 • Osaat määritellä oman luontosuhteen sekä osaat kunnioittaa ja soveltaa käytäntöön erilaisia luontosuhteita (oman koulutustaustasi puitteissa)
 • Osaat luontoelementtien ja erilaisten toimintaympäristöjen käyttöön liittyvät säännöt ja tekijät
 • Osaat nimetä luonnon hyvinvointivaikutuksia eri asiakasryhmille, eri palveluissa ja tietää niiden syntymekanismit
 • Tunnet Green Care-palveluiden laatuun vaikuttavat tekijät
 • Tunnistat toimialaa koskevat lait
 • Tiedostat Green Care -toimialan ja tunnistat sen kehittämiseen liittyvät tekijät

Opintojakso sisältää virtuaalisia oppimistehtäviä ja itsenäisen tutustumiskäynnin Green Care -yrityksessä, josta laaditaan kirjallinen raportti.

 

Kohderyhmä: Kaikki Green Care -toiminnasta kiinnostuneet, aiempaa Green Care -osaamista ei vaadita. Opintojakso sopii myös täydentäviin opintoihin sote-, kasvatus-, matkailu- ja luovien alojen opiskelijoille.

 

Ajankohta: 20.08.2018-31.12.2018

Laajuus: 5 op

Hinta: 50 €

 

Koulutuksen hakuaika: 13.08.2018 mennessä koulutuksen sivulta.

 

Lisätietoja: sähköpostilla avoinamk@karelia.fi

 

Opintojakso on Green Care Finland ry:n hyväksymä koulutus ja antaa Green Care osaamisen pätevyyden hakiessa palveluille laatumerkkiä.

Esittely

Maakunta
Valtakunnallinen

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
50e

yhteistyössä mukana: