Green Care -perusteet, 5 op

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Green Care -perusteet, 5 op

Koulutuksen järjestäjä: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, avoin amk.

Koulutuspaikka: Seamk, Sosiaali ja terveysala, Kampustalo, Kalevankatu 35, 60100 Seinäjoki

 

Koulutuksen tavoite:

1. Opiskelija ymmärtää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, tuntee vaikuttavuuden taustateorioita sekä luonnon vaikuttavuuden esimerkkejä sekä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja ymmärtää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa.

- Osaa luokitella luonnon tuottamia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ja selittää niiden syntymekanismeja

- Osaa arvioida omaa luontosuhdetta ja valita keinoja sen vahvistamiseen

- Osaa tukea asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti

 

2. Opiskelija tuntee Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit, osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta sekä tuntee Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.

- Osaa analysoida Green Caren kokonaislaatua ja sen osatekijöitä

- Osaa arvioida ja tulkita Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä

- Osaa arvioida Green Care -toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa

- Osaa kuvata GC-toimijakentän (kansallisen ja kansainvälisen) piirteitä

 

Koulutuksen sisältö:

Luonnon vaikuttavuus: luontosuhde, luonnon hyvinvointivaikutukset, ohjaustyö

Green Care –toiminta: termit ja käsitteet, toimintakenttä, laatukriteerit

Koulutus toteutetaan verkko-opiskeluna ja kontaktiopetuksena sisältäen ryhmätyöskentelyä ja itsenäistä opiskelua. Koulutusaikana on 1 webinaari (14.2.2019) ja 1 lähipäivä (14.3.2019), muilta osin opiskelu on verkko-opiskelua itsenäisesti ja ryhmässä.

 

Ajankohta: 21.01.-17.03.2019

Laajuus: 5 op

Hinta: 50 €

 

Koulutuksen hakuaika: 01.01.2019 mennessä koulutuksen sivulta.

 

Lisätietoja: koulutuksen sivulta tai sähköpostilla: avoinamk@seamk.fi

Esittely

Maakunta
Etelä-Pohjanmaa

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Täydennyskoulutus Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
50e

yhteistyössä mukana: