Green Care - perusteet, 5 op

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Green Care - perusteet, 5 op

Koulutuksen järjestäjä:

Kajaanin ammattikorkeakoulu, Anu Piirainen, anu.piirainen@aikopa.fi

Esittely

 

Green Care Pro perusteet –jakso antaa valmiudet ymmärtää luonnon vaikuttavuutta Green Care -toiminnan perustana sekä tietoa ja välineitä yksilölliseen luontosuhteen tarkasteluun ja tukemiseen. Opintojaksolla opit erottamaan Green Care –toiminnan muusta luontolähtöisestä toiminnasta. Lisäksi saat vahvan perustan alaan liittyvistä käsitteistä ja laatutyöstä, sekä tutustut alan toimintakenttään.
•Luonnon hyvinvointivaikutukset vaikuttavuuden perustana
•Luontosuhteen ja ohjaustaitojen merkitys toiminnassa
•Toimintaan liittyvät peruskäsitteet
•Monialainen toimintakenttä
•Toiminnan laatutyö

 

Tavoitteet
1.Opiskelija ymmärtää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, tuntee vaikuttavuuden taustateorioita sekä luonnon vaikuttavuuden esimerkkejä sekä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja ymmärtää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa.

◦Osaa luokitella luonnon tuottamia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ja selittää niiden syntymekanismeja
◦Osaa arvioida omaa luontosuhdetta ja valita keinoja sen vahvistamiseen
◦Osaa tukea asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti

 

2.Opiskelija tuntee Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit, osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta sekä tuntee Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.

◦Osaa analysoida Green Caren kokonaislaatua ja sen osatekijöitä
◦Osaa arvioida ja tulkita Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä
◦Osaa arvioida Green Care -toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa
◦Osaa kuvata GC-toimijakentän (kansallisen ja kansainvälisen) piirteitä

 

Kohderyhmä

Koulutus sopii Green Care -toiminnasta kiinnostuneille, aiempaa Green Care -osaamista ei vaadita. Opintojakso sopii myös täydentäviin opintoihin sote-, kasvatus-, matkailu-, ja luovien alojen opiskelijoille.

 

Ajakohta ja kesto:

Aloitusinfo: Skype ti 26.2, klo 15-16

Webinaari(t) ke 20.03, klo 14,15-16 ja klo 16,15-18

Lähipäivä ti 4.4, klo 8,30-16

 

Lisätietoja:

https://www.aikopa.fi/fi/Koulutukset?showlocation=0a8777c2-c48f-4a9f-bd33-0287b491fbf6&EducationID=248

 

Hakuaika:

Haku päättyy 11.2.2019, ilmoittautumiset AIKOPAn koulutuskalenteriin. Enintään 20 opiskelija.

 

 

Maakunta
Kainuu

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Täydennyskoulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
75e

yhteistyössä mukana: