Gradia: Green Care perusteet, verkkokurssi 5 op

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Gradia: Green Care perusteet, verkkokurssi 5 op

Esittely

Järjestäjä

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Marjo Mäenpää-Lakka, marjo.maenpaa-lakka@gradia.fi

 

Verkkokurssin tavoitteena on, että

- ymmärrät Green Care käsitteet sekä tunnet erilaisia Green Care toimintamuotoja ja -menetelmiä

- sinulle muodostuu käsitys omasta luontosuhteestasi ja sen soveltamisesta erilaisissa toimintaympäristöissä

- osaat tunnistaa luonnon hyvinvointivaikutuksia, ymmärrät miten ne syntyvät ja vaikuttavat

- tunnet Green Care palveluiden laatuun vaikuttavat tekijät sekä toimialaa koskettavat lait ja säädökset

- ymmärrät ohjauksen ja ohjaamisen merkityksen sekä tunnistat hyvät ohjausperiaatteet

 

Verkkokurssi sisältää seuraavat kokonaisuudet:

1. Käsitteet, toimintamuodot ja menetelmät

2. Luontosuhde ja toimintaympäristöt

3. Luonnon hyvinvointivaikutukset

4. Laatu ja toimialaa koskevat lait

5. Ohjausosaaminen

 

Kurssi koostuu verkko-opiskelusta, lähdemateriaaliin perehtymisestä, oppimistehtävien tekemisestä, yhteistyöstä muiden opiskelijoiden kanssa verkossa sekä käytännön havainnointi- ja ohjaustoiminnasta.

 

Ajankohta:

12.8-30.11.2019

Syksynverkkokurssien aloitusajankohdat ovat 5.9.2019, 6.11.2019 ellei osallistujan kanssa sovita toisin.

 

Hakuaika:

Jatkuva haku, hakulomake löytyy täältä.

 

Huom

Kurssi on Green Care Finland ry:n hyväksymä koulutus ja täyttää Green Care osaamisvaateen (5 op) laatumerkkiä haettaessa.

 

 

 

 

Maakunta

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Täydennyskoulutus Lyhytkurssi

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
60e

yhteistyössä mukana: