Centria: Green Care -perusteet, 5 op

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Centria: Green Care -perusteet, 5 op

Koulutuksen järjestäjä: Centria ammattikorkeakoulu, avoin amk.

Koulutuspaikka: Centria, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola

 

Koulutuksen sisältö:

Opintojakso antaa valmiudet ymmärtää luonnon vaikuttavuutta Green Care -toiminnan perustana sekä tietoa ja välineitä yksilölliseen luontosuhteen tarkasteluun ja tukemiseen. Opintojaksolla opitaan erottamaan Green Care –toiminnan muusta luontolähtöisestä toiminnasta. Lisäksi saadaan vahva perusta alaan liittyvistä käsitteistä ja laatutyöstä, sekä tietoa alan toimintakentästä. Koulutus sisältää aiheet luonnon hyvinvointivaikutukset vaikuttavuuden perustana, luontosuhteen ja ohjaustaitojen merkityksen toiminnassa, toimintaan liittyvät peruskäsitteet, monialaisen toimintakentän ja toiminnan laatutyön.

 

Koulutuksen tavoitteet:

1. Opiskelija ymmärtää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, tuntee vaikuttavuuden taustateorioita sekä luonnon vaikuttavuuden esimerkkejä sekä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja ymmärtää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa.
- Osaa luokitella luonnon tuottamia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ja selittää niiden syntymekanismeja
- Osaa arvioida omaa luontosuhdetta ja valita keinoja sen vahvistamiseen
- Osaa tukea asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti
 
2. Opiskelija tuntee Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit, osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta sekä tuntee Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.
- Osaa analysoida Green Caren kokonaislaatua ja sen osatekijöitä
- Osaa arvioida ja tulkita Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä
- Osaa arvioida Green Care -toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa
- Osaa kuvata GC-toimijakentän (kansallisen ja kansainvälisen) piirteitä

 

Ajankohta: 17.01.-29.03.2019

Laajuus: 5 op

Hinta: 75 €

 

Koulutuksen hakuaika: 09.12.2018 mennessä koulutuksen sivulta.

 

Lisätietoja: Marjut Levoska,  puh. 040 185 7542, marjut.levoska@centria.fi

Esittely

Maakunta
Keski-Pohjanmaa

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Täydennyskoulutus Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
75e

yhteistyössä mukana: