Esitteet

 

Maaseudun hyvinvointi-yrittäjyyden koordinaatiohanke -printattava esite

 

HyvinVoi-juliste 26.9.2018

 

 

Esitykset

 

Maaseudun hyvinvointiyrittäjyyden koordinaatiohanke
käynnistyy

Maaseutututkijatapaaminen Mikkelissä 30.—31.8.2018
Elina Vehmasto ja Maija Lipponen,
Luonnonvarakeskus, Luke

 

Green Care sosiaali- ja terveysalalla

M/S SOSTE 2018
Elina Vehmasto, Luonnonvarakeskus (Luke)
Minna Malin, Sininauhaliitto

 

Luontoperustaisuus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä HYTE-kertoimen indikaattorikehittämisen näkökulma
Vaikuttavuuden tutkimuksen päivät, Itä-Suomen yliopisto
Kuopion kampus 4.-5.12.2018
Elina Vehmasto, Luonnonvarakeskus, Luke

 

Julkaisut

 

Eskelinen, Smeds, Soini,Tuohimetsä & Vehmasto 2018. Hyvinvointia luonnonvesistä. Vesiympäristöistä palveluja arkeen, matkailuun, opetukseen sekä sosiaali- ja terveyssektorille.

Julkaisun tavoite on jäsentää, mitä tarkoitetaan luonnonvesistä saatavilla hyvinvointipalveluilla, mitä tiedetään niiden käytöstä, saavutettavuudesta ja vaikuttavuudesta, sekä esimerkein kertoa, millaisia uusia toimintamuotoja on jo olemassa. Julkaisussa keskitytään luonnossa tapahtuvaan toimintaan, jolloin sisätilojen vesiympäristöt ja virtuaaliset vesiympäristöt jäävät tarkastelun ulkopuolelle, vaikka niilläkin voi olla tärkeä merkitys hyvinvoinnin tukemisessa.

 

Englanninkielisenä: Eskelinen, Smeds, Soini, Tuohimetsä & Vehmasto 2018. Wellbeing from blue spaces: streams in research and good practices.

 

 

 

 


yhteistyössä mukana: