Laatutyön lähtökohdat

Etusivu » Green Care » Laatu » Laatutyön lähtökohdat

 

Lait ja määräykset

Peruslaatuvaatimukset samat, kuin muilla vastaavilla palveluilla:

 

  • Tunnetaan palveluun liittyvät lait, säädökset ja viranomaismääräykset

 

 

Arvot ja eettiset periaatteet

Sitoudutaan ammattialan ja Green Care Finland ry:n eettisten ohjeiden arvopohjaan, sekä työyhteisön arvoihin:

 

  • Arvot vaikuttavat päämäärien asettamiseen ja keinoihin saavuttaa ne
  • Arvot ohjaavat toimintaa silloin, kun laki ei anna tarkkoja vastauksia

 

 

Laatuodotukset ja niiden täyttyminen

Laadun hallinnassa ja todentamisessa merkillä tärkeä ja selkeä rooli:

 

  • Laatuodotukset syntyvät asiakkaan tarpeista ja toiveista
  • Laatuodotusten täyttyminen ilmenee asiakkaan kokemuksissa

yhteistyössä mukana: