Luonto kuntoutusympäristönä

Etusivu » Green Care » Aineistot » Luonto kuntoutusympäristönä

Berger, R. & McLeod. J. 2006. Incorporating nature into therapy: a framework for practice.

 

Hirvonen Johanna & Skyttä Teija (toim.) 2014. Luontolähtöiset hyvinvointipalvelut.  Opas asiakastyöhön ja pelveluiden kehittämiseen. 

 Mikkelin ammattikorkeakoulu. 

  Lasten kanssa luontoon. Opas luontotoimintapäivän järjestämiseen. Pelastakaa Lapset ry. 

   

  Karppinen, Seppo J.A. & Latomaa, Timo  (toim.). 2007. Seikkaillen elämyksiä III. Suomalainen seikkailupedagogiikka.

   

  Seikkailukasvatus.fi / Suomalaisten seikkailukasvattajien tiedonvälityskanava

   

  Salovuori, Tuomo 2014: Luonto kuntoutumisen tukena


  Vihreää valoa vankiloihin –green care –opas 2014. Käytännön vinkkejä green care -toiminnan hyödyntämiseen niin koti- ja työympäristöissä kuin vankiloissakin. mm. neuvoja kesäkanalan ja -lampolan perustamiseen 


  Saarinen, S. 2009. "Miten siinä kävi, kun metsään mentiin?" Retkipalvelutuote hyvinvoinnin lisääjänä. Laurea-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.


  Salonen 2011. Ihminen osana luontoa. PowerPoint-esitys.


  Sikkilä 2009. Metsäkokemus työuupumuksen hoitokeinona.


   yhteistyössä mukana: