Toikka Tiina: Voimaantumista, virkistäytymistä ja motivoitumista toimintakyvyn ylläpitoon kalastuksen avulla.

Etusivu » Aineistot » Uusimmat julkaisut » Materiaalit » Toikka Tiina: Voimaantumista, virkistäytymistä ja motivoitumista toimintakyvyn ylläpitoon kalastuksen avulla.

Aineiston nimi: Toikka Tiina: Voimaantumista, virkistäytymistä ja motivoitumista toimintakyvyn ylläpitoon kalastuksen avulla.

Tiina Toikan opinnäytetyössä selvitettiin ja kuvatiin kalastukseen liittyviä yksilökohtaisia kokemuksia, jotta kalastuksen mahdollisuuksia Green Care- toimintana voitaisiin entistä paremmin ymmärtää ja hyödyntää. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mitkä kokemukset koetaan merkityksellisimmiksi kalastuksessa ja iktyocaressa, jossa päämenetelmänä hyödynnetään kalastusta sekä mitä toimintaympäristön ominaisuudet osana näitä kokemuksia merkitsevät. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Iktyocare – erityisryhmien vesistöohjaajakoulutushankkeen kanssa. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla seitsemää iktyocaretapahtumaan osallistunutta henkilöä.  

 

Linkki Tiina Toikan opinnäytetyöhön: Voimaantumista, virkistäytymistä ja motivoitumista toimintakyvyn ylläpitoon kalastuksen avulla. http://www.theseus.fi/handle/10024/123886

Materiaalityyppi
Opinnäytetyö

Julkaisuajankohta
2017 vuosi

Palvelumuodot
Erityisryhmien liikunta-, virkistys- tai virikepalvelut

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Julkaisupaikka
Jyväskylän AMK

yhteistyössä mukana: